Analitzador multímetre panell, 96x96

CVM-C4-ITF-485-ICT2

CVM-C4-ITF-485-ICT2, Multímetre panell, 96x96

Code: M52706.

 • Protocol: Modbus/RTU
 • Comunicacions: RS-485
 • Sortida Transistor: 2
 • Núm. relés: 2
 • Entrades digitals: 2
 • Canals de mesura de corrent: 3
 • Corrent d'entrada: .../5 A | .../1 A
 • Fixació: Panell

INFORMACIÓ

Descripció

CVM-C4 és un analitzador de xarxes que mesura, calcula i mostra per pantalla els principals paràmetres elèctrics en xarxes monofàsiques, trifàsiques amb neutre i sense. La mesura es realitza en veritable valor eficaç, mitjançant 3 entrades de tensió CA i 3 entrades de corrent /5 A o /1 A. Les sortides de relé permeten actuar localment en cas d'activar una condició d'alarma. Les seves dimensions són 96 x 96 mm, amb una profunditat de només 41,5 mm. La mesura de corrent es realitza de forma indirecta a través de transformadors .../5 A o .../1 A. Permet alimentació en sistemes CA (80…270 Vca) i CC (80…270 Vcc o 18... 36 Vcc). Disposa de comunicacions RS-485 que permeten la lectura de la informació de manera remota o centralitzar-la en un Scada o Master.

Aplicacions

 • Mesura de paràmetres elèctrics on calgui posar un analitzador de panell de dimensions reduïdes per problemes d'espai.
 • Mesura de valors instantanis dels paràmetres elèctrics amb comunicacions.
 • Registre de l'Energia Activa o Reactiva consumida o generada.
 • Actuació local sobre la instal·lació mitjançant les sortides relé de l'equip.
 • Alarmes programables configurant el temps d'activació del relé, retard a la connexió i histèresi.
 • Sortides d'impulsos d'energia 5000 imp/kWh.
 • Mesura d'energia de dues fonts diferents a 2 comptadors independents (mitjançant activació d'entrada digital).
 • Mesura del THD% de tensió i corrent per comprovar l'existència d'harmònics a la instal·lació.

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Consum
6 … 18 VA
Freqüència
50/60 Hz
Tensió nominal
80 ... 270 Vac
Alimentació en contínua
Categoria de la instal·lació
CAT III 300V
Consum
1.5 ... 1.8 W
Tensió nominal
80…270 Vcc
Característiques mecàniques
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
96 x 96 x 41.5 (mm)
Envoltant
Polycarbonate + ABS
Parell de collament
0.5 Nm
Secció en cables de comunicació
2.5 mm2
Secció de cable en borns d'alimentació
2.5 mm2
Secció de cable en borns d'entrades / sortides
2,5 mm 2
Secció de cable en borns de corrent
2,5 mm2
Característiques ambientals
Grau de protecció
Front: IP54, Rear: IP20
Humitat relativa (sense condensació)
5 … 95%
Temperatura d'emmagatzematge
-20 … +70 ºC
Temperatura de treball
-10 … +60 ºC
Característiques mecàniques -Secció de cable en borns de tensió
2.5 mm2
Circuit de mesura de corrent
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Corrent nominal (In)
1 A / 5 A ~
Sobrecàrrega admisible
1.2 In continu, 10 In instantani (5s)
Current measurement circuit
Consumption
< 0.2 VA (por fase)
Circuit de mesura de tensió
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Consum
< 0.2 VA (por fase)
Freqüència de mostreig
45…65 Hz
Impedància d'entrada
> 1.7 MΩ
Marge de mesura de tensió
45…65 Hz
Tensió nominal
100…277 V~ F-N (± 8%)
Tensió màxima de mesura permanent
1.2 Un continu, 2 Un instantània (1 min)
Tensió mínima de sortida (Vstart)
10 V
Comunicacions
Bits de dades
8
Bits d'estop (ModBus)
1-2
Paritat
Sense - parell - imparell
Protocol
ModBus RTU
Velocitat
2400-4800-9600-19200
Normes
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació
CAT III 300V
Seguretat elèctrica, Grau de contaminació
Grau de contaminació 2
Normes
IEC 61010-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Interfície d'usuari
Teclat
3 keys
Tipus de pantalla
LCD
Entrades digitals
Aïllament
3,75 kV RMS
Quantitat
2
Tipus
Contacte lliure de potencial
Corrent màxima en curtcircuit
4 mA
Tensió màxima en circuit obert
30 V
Sortides digitals de relé
Quantitat
2
Tipus
Relé
Càrrega resistiva (màx.)
250 Vca / 5 Aca, 30 Vcc / 5 Acc
Corrent màxima
5 A ~
Tensió màxima de contactes oberts
277 V ~ / 30 Vcc
Vida elèctrica
(250 V ~ / 5 A) 1 x 105
Potència màxima de commmutació
1385 VA / 150 W
Sortides digitals de transistor
Amplada d'impuls
mínima amplada de impuls: 80 mA
Tipus
Puls pasiu
Freqüència màxima
10 Hz
Corrent màxim
27 mA
Tensió màxima
27 Vcc
Pes net (kg)
0,268
Precisió de mesures
Mesura de freqüència
0.5 %
Mesura del corrent de fase
0.2 %
Mesura d'energia reactiva (kvarh)
0.5 %
Mesura de potència reactiva (kvar)
0.5 %
Mesura d'energia activa (kWh)
0.5 %
Mesura de potència activa (kW)
0.5 %
Mesura de tensió de fase
0.2 %

DIMENSIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Dimensions
Esquema elèctric JPG
Guia Tècnica
Manual d'usuari
Full de dades
Certificat CE
Altres certificats
Catàleg
Díptic
Software i Firmware

ACCESORIS