Sensors de corrent flexibles

Kit3 CFLEX-120

Kit3 CFLEX-120, Sensors de corrent flexibles

Code: M81143.CONSULTAR DISPONIBILIDAD

  • Longitud cable: 120 cm
  • Nº Sensors: 3
  • Rang mesura(A): 20 … 200 / 200...2000 / 2000 … 20000 A
  • I min: 2/20/1000

ESPECIFICACIONS

Característiques ambientals
Humitat relativa (sense condensació)
90% (a 50 ºC)
Temperatura de treball
-10 … +55 ºC
Característiques tècniques específiques dels sensors de corrent
Amplada de banda
10…20 KHZ
Rang de mesura
5 A … 20 kA
Sobretensió admisible de sortida
600 V (factor de cresta 1,5)
Normes
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació
CAT III 100V, IEC 61010
Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament
Protecció contra descàrregues elèctriques per doble aïllament classe II (CEI 61010)
Seguretat elèctrica, Grau de contaminació
Grau de contaminació 2
Pes net (kg)
1,2
Precisió de mesures
Mesura del corrent de fase
1%

DIMENSIÓ

VÍDEOS

DESCÀRREGUES

Full de dades

ACCESORIS

TAMBÉ US POT INTERESSAR