Analitzador de xarxes, sistema Line

Line-CVM-D32

Line-CVM-D32, Analitzador de xarxes carril DIN

Code: M58100.

 • Protocol: Modbus/RTU
 • Comunicacions: RS-485 | Bus-Line
 • Sortida Transistor: 2
 • Canals de mesura de corrent: 3
 • Harmònics: 40
 • Corrent d'entrada: .../5 A | .../1 A | .../250 mA
 • Fixació: Carril DIN

INFORMACIÓ

Descripció

Analitzador de xarxes Line-CVM-D32 és un equip que mesura, calcula i visualitza els principals paràmetres elèctrics en xarxes monofàsiques, en sistemes amb dues fases amb neutre i sense, amb mesura en ARON o trifàsiques equilibrades o desequilibrades. La mesura es realitza en veritable valor eficaç, mitjançant 3 entrades de tensió CA i 3 entrades de corrent. L´equip és modular i ampliable mitjançant mòduls d´expansió amb diferents funcionalitats. La mesura de corrent es realitza de forma indirecta a través de transformadors /5A, /1A o /250mA La mesura de tensió es realitza de forma directa en xarxes de fins a 300VF-N o mitjançant transformadors de tensió. Comptador d'esdeveniments de qualitat de subministrament (Sobretensions, buits i interrupcions)

Aplicacions

 • Mesura de paràmetres elèctrics en quadres de distribució i escomeses de baixa i mitjana tensió on calgui posar un analitzador al carril DIN de dimensions reduïdes per problemes d'espai.
 • Mesura de valors instantanis, màxims i mínims dels paràmetres elèctrics.
 • Registre de l'Energia Activa o Reactiva consumida o generada.
 • Tarificació de l'energia fins a 4 tarifes (mitjançant comunicacions o entrades de mòdul d'expansió)
 • Generació d'impulsos mitjançant sortides a transistor, totalment configurables de manera independent sobre qualsevol paràmetre incremental d'energies activa o reactiva tant per comptador total com per tarifa.
 • Actuació sobre la instal·lació mitjançant alarmes programables amb retard a la connexió, desconnexió i enclavament
 • Possibilitat d'ampliació de les prestacions de l'analitzador mitjançant els mòduls d'expansió d'entrades/sortides transitor, relé o analògiques.
 • Convertidor a senyals analògics de qualsevol paràmetre instantani que l'equip mesura o calcula, incorporant mòduls d'expansió amb sortides analògiques.
 • Control d'estat d'elements de la instal·lació utilitzant l'estat de les entrades del mòdul d'expansió.

ESPECIFICACIONS

Alimentació en alterna
Tensió nominal
80 … 264 V ~
Freqüència
50 … 60 Hz
Consum
3 … 8 VA
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Alimentació en contínua
Tensió nominal
100 … 300 Vcc
Consum
2 ... 3 W
Categoria de la instal·lació
CAT III 300V
Circuit de mesura de tensió
Tensió nominal
300 V F-N / 520 V F-F
Marge de mesura de tensió
20 ... 300 V~
Impedància d'entrada
1 MΩ
Tensió mínima de sortida (Vstart)
10 V ~
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Circuit de mesura de corrent
Corrent nominal (In)
…/5 A, …/1 A, …/0.250A (transformadors tipus MC)
Marge mesura corrent de la fase
(In: …/5 A): 0.01 … 10 A(In: …/1 A): 0.01 … 2 A(In: …/0.250 A): 0.01 … 0.5 A
Corrent màxim d'impuls
100 A (< 1s)
Corrent mínima (Imin)
0.01 A
Consum màxim en entrada de corrent
0.9 VA
Categoria de la instal·lació
CAT III 300 V
Precisió de mesures
Mesura de tensió de fase
…/5A, …/1A, …/0.250A (classe 0.2 % para valores trifásicos y de fase)
Mesura del corrent de fase
…/5A, …/1A (classe 0.2 % per a valors trifàsics i de fase), ... / 0.250 A (classe 1 % per a I ≥ 20 % In, per a valors trifàsics i de fase)
Mesura de freqüència
…/5A (classe 0.1 % para valores trifásicos y de fase), classe 0.1 % ( …/1A, …/0.250A)
Mesura de potència activa (kW)
…/5A (Classe 0.5 % per a valores trifásicos y de fase), …/1A (Classe 1 % per a I ≥ 5 % In), …/0.250A (Classe 1 % per a I ≥ 20 % In)
Mesura de potència aparent (kVA)
…/5A (Class 0.5 % for three-phase and phase values), …/1A (Class 1 % for I ≥ 5 % In), ... / 0.250 A (Class 1 % for I ≥ 20 % In)
Mesura de potència reactiva (kvar)
…/5A (Classe 1 % per a valors trifàsics i de fase), …/1A (Classe 1 %), …/0.250A (Classe 2 %)
Mesura d'energia activa (kWh)
Classe 0.5S (…/5A), Classe1 (…/1A), Classe1 (…/0.250A)
Mesura d'energia reactiva (kvarh)
Classe 1 (…/5A), Classe 2 (…/1A, …/0.250A)
Mesura del factor de potència
…/5A (Classe 0.5 % per a valors trifàsics i de fase), Classe 0.5 % ( …/1A, …/0.250A)
Sortides digitals de transistor
Quantitat
2
Tipus
Optoacoplado NA
Tensió màxima
48 Vcc
Corrent màxim
120 mA
Freqüència màxima
500 Hz
Amplada d'impuls
1 ms
Comunicacions
Protocol
Modbus/RTU
Bus de camp
RS-485
Velocitat
9600-19200-34800-57600-76800-115200 bps
Interfície d'usuari
Tipus de pantalla
TFT RGB 1.77" 160x128 pixel
LED
2 LED
Teclat
3 keys
Característiques ambientals
Temperatura de treball
-10 … +50 ºC
Temperatura d'emmagatzematge
-20 … +70 ºC
Humitat relativa (sense condensació)
5 … 95%
Grau de protecció
IP30, Frontal: IP40
Característiques mecàniques
Envoltant
Self-extinguishing V0 plastic
Fixació
DIN rail (IEC 60715)
Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
52.5 x 118 x 70 (mm)
Normes
Normes
UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61010-2-30, UNE-EN 61326-1
Certificacions
UL 61010-1
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)
2000
Pes net (kg)
0,228

DIMENSIÓ

CONEXIÓ

VÍDEOS

LINE Range: Create your own integral Energy Management System (EMSi)

DESCÀRREGUES

Esquema elèctric JPG
Guia Tècnica
Manual d'usuari
Full de dades
Certificat CE
Altres certificats
Vídeo de producte
Catàleg
Díptic

ACCESORIS