Convertidor d’M-Bus a Modbus.

CMBUS-24

CMBUS-24, convertidor M-Bus a Modbus,

Code: M540B0.

  INFORMACIÓ

  Descripció

  Els convertidors de protocol CMBUS permeten comunicar un dispositiu amb comunicacions RS-485 Modbus Mestre amb diferents equips esclaus M-BUS.
  La integració dels equips esclaus M-BUS al convertidor, es realitza mitjançant un programari de programació.

  Hi ha dos models de l'equip:

  • El model CMBUS-8 es pot comunicar amb 8 equips esclaus (100 paràmetres).
  • El model CMBUS-24 es pot comunicar amb 24 equips esclaus (500 paràmetres).

  Aplicacions

  En instal·lacions hi ha multitud de dispositius que mesuren i calculen consums i disposen de comunicacions en protocol o interfície M-BUS. Són equips que mesuren consums d'aigua tant freda com calenta, vapor, gas, consums d'electricitat, etc. Aquests equips lliuren paràmetres característics dels sistemes que controlen, com ara temperatura de l'aigua, volum, cabal, pressió o consums d'energia elèctrica i els paràmetres més bàsics d'una xarxa elèctrica. El protocol M-BUS (Meter-BUS) és un sistema de comunicació per a lectura de comptadors que pretén l'automatització en recol·lecció de dades via remota o mitjançant programes informàtics.

  ESPECIFICACIONS

  Alimentació en contínua
  Tensió nominal
  18 … 30 Vdc
  Consum
  55 mA
  Característiques mecàniques
  Secció de cable en borns d'entrades / sortides
  1,5 mm2
  Mida (mm) amplada x alçada x profunditat
  17.5 x 90 x 58 (mm)
  Pes net (kg)
  0,09

  DIMENSIÓ

  CONEXIÓ

  VÍDEOS

  DESCÀRREGUES

  Esquema elèctric JPG
  Manual d'usuari
  Full de dades
  Software i Firmware

  ACCESORIS