UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Wiadomości

Jak usprawnić zarządzanie energią w obiektach sportowych?

włącz .

Pierwszy kurs EFISport na temat zarządzania energią w obiektach sportowych ma miejsce od 21 stycznia do 25 lutego w L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). CIRCUTOR uczestniczy w nim w charakterze prelegenta z dziedziny wydajności energetycznej.

Ten kurs, zainicjowany w 2012 roku przez INDESCAT (klaster kataloński przemysłu sportowego), oferuje pełny przegląd zagadnień związanych z energią i wydajnością, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch obszarów: rynku energetycznego i wydajności energetycznej.

Biorąc pod uwagę, że energia elektryczna stanowi drugą pod względem wielkości pozycję kosztową w każdym obiekcie sportowym, oczywistą staje się rola zarządzania tymi kosztami w tego rodzaju obiektach. Dzięki odpowiedniej analizie i zarządzaniu, można uzyskać duże oszczędności na energii elektrycznej w ośrodkach sportowych.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla zarządzających wspomnianymi obiektami, jak i dla dyrektorów i kierowników obsługi. Szkolenie koncentruje się na badaniu i wdrażaniu rozwiązań zapewniających wydajność energetyczną, a także na kontroli zużycia energii ze szczególnym uwzględnieniem dwóch obszarów: "Rynek energetyczny: kontraktowanie i racjonalizacja fakturowanych pozycji", oraz "Wydajność energetyczna: badanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających wydajność energetyczną".

Program ma charakter pragmatyczny, skupia się na wymianie doświadczeń i prezentacji praktycznych przykładów, przy czym CIRCUTOR przedstawia rozwiązania, z których jedne są w trakcie opracowania, a inne zostały już wdrożone.

Bloki tematyczne:
aktualny kontekst energetyczny i konkurencyjność,
• kontraktowanie energii,
audyt energetyczny,
reglamentacja,
certyfikacje i subwencje,
• badanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających wydajność energetyczną w ośrodkach sportowych,
technologie zapewniające wydajność energetyczną,
• firmy oferujące usługi energetyczne (ESE),
• zarządzanie obsługą i mediami w ośrodkach sportowych
• oraz praktyczne przykłady wdrażania rozwiązań i uzyskane wyniki.

Podczas ostatniej sesji szkoleniowej zostanie utworzony zespół roboczy i uczestnicy zwiedzą obiekt sportowy, aby poznać z bliska poszczególne, wdrożone tam, rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność energii.

 

Dzięki CIRCUTOROWI, skorzystaj z nowej taryfy za energię elektryczną z podziałem na godziny

włącz .

factura-electrica 

Dnia 8 lutego br. niespodziewanie podano do wiadomości informację o nowej zmianie taryf za energię elektryczną. Konsumenci energii elektrycznej przechodzą od systemu regulowanego przez kwartalne przetargi na dostawy energii do cen określanych dla każdej godziny poboru. Oznacza to, że konsument z inteligentnym licznikiem będzie wnosił opłaty w zależności od poboru energii co godzinę oraz w oparciu o cenę energii elektrycznej obowiązującej w danych godzinach.

W przypadku konsumentów, którzy niepokoją się o swoją fakturę za energię elektryczną i nie posiadają inteligentnego licznika, zostanie zastosowana przeciętna dzienna cena obowiązująca na rynku hurtowym.

Jak podał rząd, dzięki temu sposobowi rozliczania, konsumenci końcowi mogą zaoszczędzić co najmniej 3%, jednak będzie to zależało w dużej mierze od zachowania rynku hurtowego oraz od posiadania inteligentnego licznika energii elektrycznej.

CIRCUTOR posiada w swoim katalogu inteligentne liczniki energii elektrycznej (zdalnie sterowane/PLC), spełniające wymogi Dekretu Królewskiego 1110/2007 i przeznaczone dla użytkowników, którzy zakontraktowali mniejszą ilość mocy niż 15 kW, czyli dla większości konsumentów z gospodarstw domowych.

Aby skorzystać z tej nowej taryfy za energię elektryczną, należy posiadać inteligentny licznik firmy CIRCUTOR, który można nabyć, kontaktując się ze swoim dostawcą energii elektrycznej. Okres amortyzacji tego licznika i jego instalacji wynosi od 8 do 18 miesięcy, zależnie od opłaty za jego wynajęcie pobranej przez dostawcę energii elektrycznej oraz poboru energii elektrycznej danego użytkownika.

CIRCUTOR oferuje również szeroką gamę produktów umożliwiających zmniejszenie należności za pobór energii elektrycznej, dzięki samowystarczalności energetycznej, dostosowanej do każdego konsumenta oraz budynku lub wspólnoty mieszkaniowej.

  CIRWATT-B200RCP

 

Wielofunkcyjny cyfrowy licznik jednofazowy CIRWATT

CIRWATT B 200 RCP to wielofunkcyjny cyfrowy licznik jednofazowy klasy B do pomiaru energii czynnej oraz klasy 2 do pomiaru energii biernej.

Ten licznik spełnia wymogi obowiązujących norm europejskich w dziedzinie liczników energii (MID) EN 50470-1 i EN 50470-3, dzięki czemu może być instalowany w każdym kraju Unii Europejskiej.

W urządzeniu zapewniona jest komunikacja PLC / PRIME(Power Line Carrier) poprzez sieć elektryczną, zgodnie z wymogami określonymi w Dekrecie Królewskim 1110/2007. Dodatkowo licznik posiada element odcinający, który umożliwia użytkownikowi kontrolowanie poboru energii elektrycznej, w sposób zdalny; z wykorzystaniem komunikacji PLC.

Katalogi:

- Wielofunkcyjne liczniki energii elektrycznej: es en

 

CIRCUTOR, razem z organizacją pozarządową - Fundacją Vicente Ferrer - współpracuje przy budowie szkoły w Indiach

włącz .

W ramach 40. rocznicy swego istnienia, firma CIRCUTOR wraz z organizacją pozarządową - Fundación Vicente Ferrer - wzięła udział w budowie szkoły w Indiach, znajdującej się na obszarze Dharmavaram, w rejonie Bathalapalli, w wiosce Chennekothapalli.

\n

Projekt został zrealizowany dzięki składkom ofiarowanym przez pracowników CIRCUTORA oraz wkładowi finansowemu samej firmy.

\n
\n

Zbudowana szkoła stanowi pomoc dla dzieci z tego regionu, gdyż edukacja ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju osobistego, wolności i niezależności.

\n

Fundacja Vicente Ferrer to organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju, zaangażowana w proces transformacji i polepszania warunków życia borykających się z najtrudniejszymi warunkami materialnymi społeczności z Andhra Pradesh, jednego z najuboższych i najbardziej potrzebujących rejonów w Indiach, a także najbiedniejszych i najbardziej wykluczonych społeczności na naszej planecie. Sfera edukacji jest jedną ze szczególnie akcentowanych dziedzin działalności Fundacji, gdyż dostęp do niej stanowi podstawę rozwoju społeczności.

Koncentrator PLC PRIME i klucz do jego sukcesu

włącz .

Co oznacza dla dystrybutorów energii elektrycznej posiadanie w pełni homologowanego koncentratora PLC PRIME? Który koncentrator PLC PRIME przeszedł najlepiej niezależne testy w Institucie Technologicznym Energii (ITE)?

W tym artykule przekonamy się, dlaczego oprócz posiadania pełnej homologacji, kluczowe znaczenie ma uzyskanie najlepszych wyników w testach wykonywanych przez niezależną placówkę na najwyższym poziomie jak ITE. Wspomniane testy koncentrują się dodatkowo na parametrach, które najbardziej interesują dystrybutorów energii: aby koncentrator zapewniał maksymalną dostępność liczników, niezależnie od tego, kto jest producentem tych inteligentnych liczników.

Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000

Koncentrator PLC PRIME SGE-PLC1000 firmy CIRCUTOR
W pełni homologowany

Dlaczego jesteśmy pewni, że koncentrator CIRCUTOR zaspokoi wszystkie Państwa potrzeby?

 • Z powodu wyników osiągniętych w próbach Testu STG-DG

  • Ponieważ koncentrator SGE-PLC1000 firmy CIRCUTOR uzyskał AKREDYTACJĘ zewnętrznego laboratorium DNV-GL (KEMA): Szerokie doświadczenie DNV-GL zapewnia mu status laboratorium referencyjnego o szerokim uznaniu w środowisku PRIME Alliance, ugruntowując jego pozycję jedynego laboratorium wykonującego tę certyfikację.

 • Ponieważ dla firmy CIRCUTOR, NIEZAWODNOŚĆ jest czynnikiem kluczowym: Koncentrator firmy CIRCUTOR był pierwszym koncentratorem, który przeszedł próby testowe , wykazując 0% błędu. Oferujemy klientom najbardziej solidny i niezawodny sprzęt, co zostało potwierdzone przez dane pochodzące z całkowicie niezależnej instytucji (DNV-GL (KEMA).

 • Z powodu wyników w próbach ITE

  • Ponieważ zgodnie z wynikami testu (ITE), CIRCUTOR oferuje NAJLEPSZY KONCENTRATOR NA RYNKU: Koncentrator SGE-PLC1000 został niedawno poddany testowi interoperacyjności (Próba A) Instytucie Technologicznym Energii (ITE), którego celem była ocena jego zachowania po podłączeniu setek liczników różnych producentów, aby uzyskać w ten sposób benchmarking aktualnych koncentratorów dostępnych na rynku.

Koncentrator PLC PRIME uzyskał pełną homologację

Dzięki pełnej homologacji koncentratora PLC PRIME SGE-PLC1000 firmy CIRCUTOR , dystrybutorzy energii dysponują urządzeniem charakteryzującym się maksymalną niezawodnością i bezpieczeństwem podczas gromadzenia danych i zarządzania siecią inteligentnych liczników.

Oprócz przejścia z powodzeniem różnych testów określonych przez poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne, koncentrator uzyskał wszystkie certyfikacje wymagane przez PRIME Alliance.

Koncentrator PLC PRIME przeszedł z powodzeniem testy zgodności STG-DC firmy IBERDROLA wykonane przez DNV-GL (KEMA)

Co to jest test STG-DC?

Test STG-DC to próba, która gwarantuje stosowanie protokołu komunikacyjnego między koncentratorem i systemem zdalnego zarządzania (STG) używanym przez dane przedsiębiorstwo energetyczne.

Krótko mówiąc, próba polega na symulacji działania oprogramowania do zdalnego zarządzania przedsiębiorstwa energetycznego, które wysyła serię poleceń do koncentratora, a następnie na obserwacji zachowania danego koncentratora.

interconexion-concentradorPołączenie koncentratora z siecią liczników za pomocą PLC i systemów STG

Z tego względu, oprócz zdobycia pełnej homologacji, CIRCUTOR był pierwszym producentem, którego koncentrator SGE-PLC1000 z technologią PLC PRIME do odczytu i zarządzania inteligentnymi licznikami przeszedł z powodzeniem testy zgodności Test STG-DC  . Po zakończeniu długiej procedury homologacji, określonej i znormalizowanej przez firmę IBERDROLA, jesteśmy dumni z ogłoszenia pełnej certyfikacji koncentratora dla aplikacji PLC PRIME.

Streszczenie raportu dotyczącego testu certyfikacji zgodności STG-DC firmy IBERDROLA, wykonanego przez DNV-GL (KEMA) dla koncentratora PLC PRIME CIRCUTOR SGE-PLC1000

test-certificacion

Uzyskanie tego certyfikatu przez  koncentrator PRIME SGE-PLC1000 stanowi kolejny krok w kierunku standaryzacji oraz interoperacyjności systemu PRIME występującego w wielu firmach zajmujących się dystrybucją energii na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Koncentrator PLC PRIME uzyskał maksymalną ocenę w “próbie A” wykonanej przez ITE

W teście ITE próbuje się odtworzyć rzeczywiste warunki sieci dystrybucji elektrycznej z koncentracją liczników, reprezentatywnymi długościami przewodów, poszczególnymi poziomami tłumienia i wprowadzaniem tłumiących zakłóceń elektrycznych.

Dla firmy CIRCUTOR uzyskane wyniki były rzeczywiście satysfakcjonujące. Konkretnie, w dwóch kategoriach najbardziej istotnych w opinii dystrybutorów energii elektrycznej:

 • SGE-PLC1000 uzyskał wskaźnik 100% w topologii (najlepszy wynik w benchmarkingu), to znaczy liczniki utrzymały w sposób nieprzerwany połączenie z koncentratorem przez wszystkie dni testowania. Oficjalne wyniki uzyskane przez ITE, zostały podane w poniższej tabeli:

Topologia: Przeciętna dostępność (Podłączone liczniki) = 100%

disponibilidad-100

 • SGE PLC1000 uzyskał wskaźnik przeciętnej dostępności w teście długich cykli wynoszący 98,95% (>najlepszy wynik w benchmarkingu). Test długich cykli polega na teście ciągłych i powtarzalnych żądań krzywych obciążenia liczników podłączonych do koncentratora. Oficjalne wyniki uzyskane przez ITE, zostały podane w poniższej tabeli:

Długie cykle: Przeciętna dostępność (Podłączone liczniki) = 98,95%

disponibilidad-9895

Benchmarking comparativo de Concentradores PRIME

Streszczenie benchmarkingu porównawczego PRIME, uwidaczniające dwie najbardziej istotne kategorie dla przedsiębiorstw energetycznych (Kolumna A: Koncentrator PLC PRIME CIRCUTOR). Dane nieistotne usunięte dla większej jasności.

Inne uzyskane certyfikacje, które stanowią uzupełnienie testów wymaganych do homologacji koncentratora to:

 • EN-50065 wykonana przez akredytowane laboratorium LABEIN. Certyfikacja dotycząca testów transmisji sygnałów przez sieć elektryczną niskiego napięcia w paśmie częstotliwości 9-95 kHz (pasmo A PRIME).

 • Test PRIME wykonany przez DNV-GL (KEMA). Zapewnia interoperacyjność na poziomie PRIME.

 • Testy mechaniczne, elektryczne i klimatyczne wykonane przez akredytowane laboratoria APPLUS i LRIC.

Wnioski dla dystrybutorów i producentów energii elektrycznej

Aby dokonać prawidłowego odczytu sieci liczników, każdy dystrybutor energii lub przedsiębiorstwo energetyczne powinno sprawdzić, czy urządzenia koncentrujące PRIME posiadają:

 • Pełną homologację PRIME Alliance,

 • najlepsze wyniki w zestawie testów wykonanych przez niezależną placówkę najwyższej rangi.

 • A także, aby wspomniane testy były skoncentrowane na parametrach, które najbardziej interesują dystrybutorów energii i przedsiębiorstwa energetyczne: na maksymalnej dostępności liczników, niezależnie od tego, kto jest producentem danych liczników inteligentnych.

Jak przekonaliśmy się w niniejszym artykule, koncentrator PLC PRIME SGE-PLC1000 firmy CIRCUTOR spełnia całkowicie wspomniane wymogi.

pdf Pobierz ten artykuł w formacie PDF

INTERSOLAR 2014: Nowy inwerter zapewniający samowystarczalność energetyczną

włącz .

CIRCUTOR zaprezentuje na Targach Intersolar 2014 w Monachium swój nowy inwerter zapewniający samowystarczalność energetyczną z funkcją zarządzania akumulacją energii ISTG

Między 4 a 6 czerwca br., CIRCUTOR przedstawi również na swoim stoisku nową rodzinę zestawów zapewniających samowystarczalność energetyczną z zerowym przesyłem energii do sieci, a także pergole fotowoltaiczne do parkingów oraz ładowania pojazdów elektrycznych razem z dalszymi innowacjami produktowymi.

Będzie nam miło gościć Państwa na Stoisku 455 w Holu B3

  Inversor con gestión de acumulación ISTG de CIRCUTOR

 

Inwerter z funkcją zarządzania akumulacją energii ISTG

ISTG to rodzina inwerterów do instalacji fotowoltaicznych zapewniających samowystarczalność energetyczną z możliwością sterowania ładowaniem nadwyżek energetycznych do akumulatorów oraz ich dalszym rozładowaniem w celu zasilania odbiorników, gdy moc chwilowa generatora solarnego nie jest wystarczająca.

Więcej informacji: Inwerter z funkcją zarządzania akumulacją energii

 

 


Aby uzyskać dalsze informacje oraz przykłady instalacji zapewniających samowystarczalność energetyczną, zapraszamy do odpowiedniego działu.
Prosimy zapoznać się z naszą Instrukcją dotyczącą legalizacji solarnych instalacji fotowoltaicznych w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej bez przesyłania nadwyżek energii do sieci.

Natychmiastowa samowystarczalność energetyczna: Yes we can!

włącz .

Ostatnie zmiany w przepisach regulujących działalność sektora energii elektrycznej, a także niepowstrzymany wzrost kosztów energii ponoszonych zarówno przez gospodarstwa domowe jak i przez przemysł powodują rosnące zainteresowanie solarnymi instalacjami fotowoltaicznymi zapewniającymi samowystarczalność energetyczną. I pomimo ciągle niskiego poziomu wiedzy na temat oszczędności, które można osiągnąć dzięki korzystaniu z tych systemów, wiele firm zdecydowało się na ich instalację.

autoconsumo-instantaneo

Schemat solarnej instalacji fotowoltaicznej

Dzięki projektom zapewniającym samowystarczalność energetyczną, wykonanym przez różne zespoły inżynierów, w których uczestniczyła firma CIRCUTOR, organizuje się dyskusje tematyczne jak ta odbywająca się dziś, 12 marca w siedzibie firmy CIRCUTOR.

Podczas tego spotkania zapoznamy się z różnymi, cieszącymi się powodzeniem instalacjami zapewniającymi samowystarczalność energetyczną i omówimy budzące zainteresowanie szczegóły tych projektów, zarówno prawne, techniczne jak i ekonomiczne. W spotkaniu będzie uczestniczył María Josep Díaz Meng, Kierownik Sekcji zezwoleń dla instalacji elektrycznych e.f z Wydziału Przedsiębiorstw i Zatrudnienia w Głównej Dyrekcji Energii, Kopalni i Bezpieczeństwa.

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia są dostępne w naszym Kalendarzu Seminariów.
Zapraszamy również do śledzenia naszych informacji na Twitterze firmy CIRCUTOR, oraz w serwisie Linkedin.
Aby uzyskać więcej informacji i przykładów dotyczących instalacji zapewniających samowystarczalność energetyczną, zapraszamy do odpowiedniego działu poświęconego tej tematyce.

Szkolenie na temat energii biernej w Escola del Treball w Barcelonie

włącz .

W poniedziałek, dnia 17 marca, CIRCUTOR organizuje szkolenie pod tytułem "Energia bierna i nowe techniki kompensacji" w Escola del Treball w Barcelonie, które będzie prowadzone przez eksperta ds. Jakości Sieci, Victora Castrillo Martíneza.

Szkolenie ma na celu wytłumaczenie istniejącej konieczności optymalizacji jakości zużycia energii elektrycznej, a także związanych z tym oszczędności dla użytkowników. Owocem tego jest konieczność oszczędzania dla wspomnianych użytkowników, możliwe do zrealizowania projekty oraz możliwości zatrudnienia generowane przez ten dynamiczny rynek. Szkolenie będzie miało charakter bardzo dynamiczny, ponieważ będzie obejmowało teorię i praktykę w oparciu o rzeczywiste przypadki znane z doświadczenia prowadzącemu wykład.

Zostaną poruszone następujące tematy:

• Koszty i czynniki kosztowe w instalacji
• Co to jest energia bierna?
• Przykład instalacji
• Taryfa na fakturze za energię elektryczną 
• Naliczanie opłat za energię bierną
   lub Jak reguluje się opłaty karne za energię bierną?
• Elementy baterii kondensatorów i jak ją określić 
   lub Obliczanie baterii kondensatorów na podstawie faktur
• Dlaczego dla kondensatorów stosujemy charakterystykę napięcia 440 V? 
• Rodzaje kompensacji 
• Kompensacja w instalacjach średniego napięcia

Oprócz tego, pomocą dla uczestników szkolenia może być dokumentacja techniczna o kompensacji mocy biernej, dostępna na stronie internetowej CIRCUTORA, a także materiały wideo, na przykład materiał obrazujący instalację baterii kondensatorów na kanale Youtube.

seminario-escola-treball

Victor Castrillo Martínez jest ekspertem ds. Jakości Sieci w firmie CIRCUTOR, gdzie pracuje od 17 lat, zarządzając projektami obejmującymi począwszy od kompensacji mocy biernej w instalacjach niskiego i średniego napięcia do redukcji lub eliminacji harmonicznych elektrycznych, a także kierując uruchomieniem projektów, seminariami i szkoleniami w firmach i u dystrybutorów z sektora elektrycznego.

CIRCUTOR zaprasza Państwa na tradycyjnie organizowane bezpłatne sesje szkoleniowe, zarówno w trybie stacjonarnym jak i online. Aby zapisać się na szkolenie, zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń, który jest okresowo aktualizowany w witrynie internetowej.

baterias-plus-circutor

Dzień poświęcony instalacjom zapewniającym samowystarczalność energetyczną w Madrycie

włącz .

Dostępne już są wykłady zaprezentowane podczas Dnia poświęconego instalacjom solarnym zapewniającym samowystarczalność energetyczną we Wspólnocie Madrytu, zorganizowanego 10 kwietnia 2014 roku.

CIRCUTOR uczestniczył w imprezie, prezentując następujące prelekcje:

- SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA Z BEZPOŚREDNIM LUB ODROCZONYM ZUŻYCIEM ENERGII. Narzędzia służące do prawidłowego wyboru systemu, który ma zostać zainstalowany (Pobierz wykład)
- SOLARNY SYSTEM ZAPEWNIAJĄCY SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNĄ W OPARCIU O FOTOWOLTAIKĘ, SŁUŻĄCY DO ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH (Pobierz wykład)

Można pobrać wszystkie zaprezentowane wykłady, klikając na następujący link:
Wykłady zaprezentowane podczas Dnia poświęconego instalacjom solarnym zapewniającym samowystarczalność energetyczną we Wspólnocie Madrytu


Aby uzyskać dalsze informacje oraz przykłady instalacji zapewniających samowystarczalność energetyczną, zapraszamy do odpowiedniego działu.
Prosimy zapoznać się z naszą Instrukcją dotyczącą legalizacji solarnych instalacji fotowoltaicznych w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej bez przesyłania nadwyżek energii do sieci.

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT