We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

MYeBOX: Analitzador portàtil de xarxes i qualitat de suministre

RECmaxCVM un equip versàtil que analitzarà i protegirà la teva instal·lació

Nou RECmaxCVM, Protecció magnetotèrmica i diferencial rearmable, ara amb mesura inclosa.

Situació actual

En l'actualitat, la gran majoria dels processos productius en la indústria com en els serveis per a les persones precisen de demanda contínua d'energia elèctrica.

Garantir la continuïtat de servei elèctric és de vital importància per mantenir el model de negoci, una aturada en la línia de producció o la desconnexió de les càmeres frigorífiques, suposa una gran pèrdua econòmica per a l'empresa.

La continuïtat del servei elèctric garanteix una gran eficiència en la gestió de l'energia (ISO 50001) en les empreses i aporta qualitat de vida de les persones a les seves llars i llocs d'oci.

Evidentment, la seguretat de les persones i els equips és el primer, però la majoria de vegades, es produeixen salts intempestius de les proteccions que realment es podrien haver evitat, situacions que no impliquen un risc elèctric.

Existeixen multitud de causes d'aquests disparaments, per tant, analitzar la instal·lació ens ajuda a identificar-ne l'origen i poder tractar-los de la manera més ràpida.

Davant d'aquesta problemàtic, és necessària la instal·lació de dispositius de protecció diferencial i magnetotèrmica intel·ligents, que disposin de reconnexió automàtica, que garanteix la menor interrupció de servei possible. Si aquest dispositiu a més disposa de mesura, obtens una solució única que engloba els tres aspectes importants per mantenir seguretat, mesura i continuïtat de la teva instal·lació. 3 equips en 1: Protecció, anàlisi i reconnexió.

Seguretat, qualitat i continuïtat. Protecció, anàlisi i reconnexió

Solució

El nou RECmaxCVM és un equip que unifica tant la protecció magnetotèrmica com diferencial, disposa d'un sistema automàtic de reconnexió, a més d'un analitzador de xarxes incorporat per a la mesura dels paràmetres elèctrics del circuit al que protegeix. Un equip ideat per a ambients i sectors crítics on la continuïtat de servei elèctric és d'alta rellevància.

Equip Versàtil.

 • Disponible en 2 i 4 pols per a tot tipus d'instal·lacions.
 • Sensibilitat de disparament ajustable: 0,03-0,1-0,3-0,5-1 A
 • Temps de disparament ajustable: Instantani - Selectiu: 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1s

Estalvia disparaments intempestius, màxima continuïtat de servei.

 • Protecció Tipus A Ultraimmunitzat
 • Sistema de reconnexió automàtic

Mesura de tots els paràmetres elèctrics de la instal·lació.

 • Analitzador de xarxes sèrie CVM incorporat.
 • Disposa de comunicacions RS-485 (Modbus RTU)

Control de la instal·lació.

 • 2 entrades per al control remot del dispositiu.
 • 2 sortides per a senyalització d'estat de la instal·lació.

El Kit RECmax CVM ve amb tots els accessoris inclosos, tant transformador de mesura MC i el transformador diferencial WGC

 • Més de 250 variables elèctriques
 • Format de Carril DIN.
 • Corbes de disparament: C/D
 • Mesura de corrent de fuites, mitjançant transformador diferencial extern tipus WGC
 • Mesura de corrente mitjançant transformadors eficients sèrie MC (.../250 mA).
 • Compatibilitat amb el software PowerStudio / PowerStudio Scada / PowerStudio Scada Deluxe
Dissenyat per estalviar

RECmax CVM està pensat per a l'estalvi. La combinació d'un analitzador de xarxes CVM amb un dispositiu de protecció amb reconnexió automàtica el converteix en un equip compacte i econòmic. Un mateix equip que ofereix protecció, continuïtat en el servei elèctric i anàlisi de xarxa.

1. Estalvia temps i espai
Habitualment en els quadres elèctrics l'espai és limitat degut a l'excés d'equips i cablejat. Per tant, RECmax CVM amb el seu embolcall reduït, permet adaptar-se a qualsevol quadre elèctric i alliberar espai en el carril DIN.
RECmax CVM evita cablejat de més, gràcies al seu sistema Plug&Play, ja no és necessari cablejar l'alimentació tant del motor de rearmament com del mòdul analitzador, ja que disposa d'un sistema que s'autoalimenta directament de la línia de potència.
Estalvia temps i espai
2. Estalvia disparaments intempestius
RECmax CVM
disposa de protecció magnetotèrmica i diferencial ultraimmunitzada. Gran part dels diferencials del mercat no disposen de protecció ultraimmunitzada. El que distingeix un diferencial normal del RECmax CVM és que disposa d'un filtre d'altes freqüències que li permet identificar si realment hi ha un problema de fuites en la instal·lació. És a dir, distingeix el que és una fuita real o efectes dels harmònics en la xarxa.
D'aquesta manera s'eviten disparaments innecessaris per harmònics, garantint així la continuïtat de servei.
Els principals avantatges de la protecció ultraimmunitzada envers la convencional són:
 • Major precisió en la sensibilitat de disparament, entre 85%-100%, els diferencials convencionals poden arribar a disparar al 50% de la seva sensibilitat, salts intempestius davant fuites que no generen cap tipus de perill.
 • Resposta en freqüència amb filtratge de les fuites a altes freqüències, distingeix el que són fuites reals a distorsió harmònica
 • Més immunitat als transitoris de la xarxa fins a 3 kA per a impulsos 8/20 µs, evitant així falsos disparaments per transitoris de xarxa.
3. Estalvia pèrdues de producció i/o servei
Gran part dels salts intempestius dels elements de protecció es solucionen amb una simple reconnexió manual, el problema el trobem quan necessitem continuïtat en el nostre procés i no disposem dels medis per realitzar-la. En moltes fàbriques i edificis no es disposa de servei de manteniment les 24 h del dia. Davant d'aquesta problemàtica la millor solució per garantir la continuïtat elèctrica és disposar d'un element que disposi d'un sistema intel·ligent de reconnexió automàtica.
RECmax CVM disposa d'un sistema motoritzat que reconnecta l'element de protecció davant un disparament fortuït, RECmax CVM és intel·ligent, realitza 3 reconnexions de 3, 20 i 180 respectivament, si detecta que persisteix el problema, l'equipo es desconnecta permanentement per mantenir la instal·lació segura.
aturada de producció
4. Estalvia energia
Conèixer l'ús dels recursos energètics és el primer pas per a l'eficiència energètica, si desconeixem la nostra forma de consumir, no hi ha forma de poder actuar en els principals punts d'estalvi en la nostra instal·lació.
Davant d'aquest fet, la integració d'un analitzador de xarxes en un mateix element de protecccío suposa un pas per conscienciar-nos i intentar optimitzar l'energia dins del nostre procés productiu.
Al mateix temps que estem protegint les persones i la instal·lació, en controlem i reduïm consums innecessaris i ineficients. L'analitzador CVM mesura més de 250 variables elèctriques. Mitjançant display o comunicacions RS485, coneixem com, quan i on es produeixen els nostros costos energètics.
estalvi energètic
Una solució completa. Protegeix, Mesura i Reconnecta

RECmax CVM és una solució completa ideal per a aquelles instal·lacions en les quals mantenir el servei elèctric és de vital importància tals com línies de producció, centres de dades, supermercats, etc. Però sempre salvaguardant la seguretat de les persones i equips.

RECmax CVM disposa de 2 entrades, una d'elles el control remot del dispositiu, l'equip permet realitzar de forma remota el rearmament de l'element de tall, d'aquesta manera evitem la reconnexió manual.

Amb la segona entrada RECmax CVM permet deshabilitar la reconnexió automàtica, així s'adapta en instal·lacions que només precisin de protecció i mesura.

A més RECmax CVM disposa de 2 sortides que permeten conèixer l'estat de la protecció, l'equip genera alarmes per informar davant un canvi en l'element de tall, així coneixerem les condicions de la nostra instal·lació en tot moment.

També genera alarmes de bloqueig, per tenir consciència si hem bloquejat el sistema de reconnexió automàtic.

Sistema Plug&Play només cal connectar les fases i l'equip ja estarà integrat en el quadre elèctric

RECmax CVM

Productes associats a RECmax CVM

Software de monitorització i gestió energètica PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe

Software de monitorització i gestió energètica PowerStudio Scada i PowerStudio Deluxe

CIRCUTOR ve desenvolupant des de fa temps eines robustes i fiables que traslladen la informació d'equips de mesura remots o equips portàtils, de paràmetres elèctrics o de consums, a un sistema centralitzat des d'on es puguin consultar i explotar les dades obtingudes.
Aquesta eina es diu PowerStudio Scada i engloba totes les opcions necessàries per a l'anàlisi de les dades obtingudes i prendre decisions per aconseguir l'eficiència energètica en les nostres instal·lacions.

Transformadors trifàsics de mesura eficients, especialment dissenyats per a quadres elèctrics modular

Transformadors trifàsics de mesura eficients, especialment dissenyats per a quadres elèctrics modulars

Sistema de mesura MC, aporta importants avantatges al professional, durant la fase d'implementació i instal·lació d'analitzadors de xarxes i comptadors en quadres elèctrics.
El sistema MC3 consta de tres transformadors eficients disposats de forma compacta, les cotes dels quals fan que sigui sistema senzill i novedós per a quadres de 63 A, 125 A i 250 A.
El sistema MC1 permet realitzar ampliacions de línia en quadres elèctrics, simplement canviant el secundari del transformador, ja que és un sistema multirang de reduïdes dimensions.

Sèrie WGC. Transformadors diferencials optimitzats per a la instal·lació

Sèrie WGC. Transformadors diferencials optimitzats per a la instal·lació

Transformadors diferencials. En aquesta nova gamma es presenten una sèrie de millores pensant sobretot en la instal·lació dels equips en quadres de distribució. A més de les fixacions habituals per a la seva instal·lació, s'afegeix la possibilitat de fer-ho en carril DIN mitjançant un accessori, així facilitem la seva instal·lació. Els transformadors diferencials sèrie WGC presenten una millor immunitat vers les puntes de corrent de tipus transitori que solen provocar disparaments de la protecció diferencial.

 

tot inclòs
Aplicació en indústries i oficines

La dualitat dels dispositius de protecció diferencial com a elements de reconnexió automàtica, possibilita el seu ús en aplicacions de protecció diferencial i magnetotèrmica. Entre les possibles aplicacions per a aquests equips en instal·lacions o infraestructures de nul·la o baixa supervisió trobem:

 • Estacions de Telecomunicacions, quadres de control i senyalització
 • Distribució d'Aigua i Gas, grups de bombament
 • Instal·lacions fotovoltaïques, panells
 • Sistemes Informàtics, SAIS
 • Conservació d'Aliments
  • Supermercats, empreses de congelats, càmeres frigorífiques
  • Hosteleria, restauració, càtering (HORECA)
  • Quadres de climatització, bombes de calor, aire condicionat
 • Serveis al públic 24 hores, caixers automàtics, bancs, etc.
 • Enllumenat extern edificis, rètols i indicadors lluminosos
 • Infraestructures municipals, semàfors, enllumenat públic

Centre de dades

Centre de dades

Oficines

Oficines

Serveis

Serveis

Indústries

Indústries

Indústria 4.0

Competitivitat, Digitalització i Eficiència

L'eficiència energètica és una peça clau per millorar la competitivitat i impulsar la indústria espanyola mitjançant la innovació i la digitalització del sector elèctric. L'associació d'aquests conceptes; innovació, eficiència energètica i digitalització és el que ens porta a llançar aquesta selecció de productes imprescindibles, disenyats per ajudar a directius i responsables de manteniment a aconseguir els seus objectius.

Continuïtat

Garantir la continuïtat de servei repercuteix directament sobre els índex de productivitat.

Qualsevol problema en la continuïtat del subministrament en la indústria causa una pèrdua econòmica en el procés productiu. És de vital importància assegurar un subministrament continu per evitar aturades en la producció i pèrdua de materials ja que una interrupció o aturada productiva comporta associat un cost indirecte sobre el procés.

RECmax CVM

Protecció magnetotèrmica i diferencial rearmable amb mesura inclosa de paràmetres elèctrics

NOVETAT
 
Tot el control de la teva instal·lació en un sol dispositiu
 • Estalvia disparaments intempestius. Protecció magnetotèrmica i diferencial ultraimmunitzada. Evita disparaments innecessaris pels harmònics i per transitoris de xarxa.
 • Estalvia pèrdues de producció i/o servei. El seu sistema de reconnexió automàtica, tant magnetotèrmica com diferencial; garanteix la màxima continuïtat.
 • Estalvia energia. Mesura de més de 250 variables elèctriques. A través de display o comunicacions RS485, coneixem com, quan i on es produeixen els nostros costos.
 • Estalvia temps i espai. Sistema Plug&Play. Sensors amb sortida cable i connector. Alimentació per tensió inclosa. Tot per simplificar la seva instal·lació.
MÉS INFORMACIÓ

RGU-10 / CBS-4

Control de fuites i relé de protecció diferencial

 
Màxima seguretat i continuïtat en el subministrament elèctric
 • Manteniment preventiu
 • Registre del valor de disparament
 • Control del nivell de fuites
MÉS INFORMACIÓ

REC3

Interruptor diferencial reconnectador automàtic

 
Reconnexió automàtica per garantir la continuïtat de servei
 • Garantia de continuïtat de servei
 • Plug & Play. Seqüència fixa
 • Ràpid control d'estat
 • Estalvi d'espai
MÉS INFORMACIÓ

Anàlisi

Les accions preventives, l'estalvi i la presa de decisions de la Indústria 4.0 parteixen de l'anàlisi com a element imprescindible.

Pea poder prendre decisions correctes de cara a l'estalvi energètic és totalment necessari partir de dades objectives, obtingudes a través d'equips de mesura energètica. Per tant, l'anàlisi a través d'analitzadors de xarxes ofereix la possibilitat real per realitzar plans de millora energètica en les instal·lacions i processos industrials.

CVM-A1500

Analitzador de xarxes per a panell amb mesura de qualitat de subministrament

NOVETAT
 
Qualitat en tots els sentits
 • Qualitat de xarxa sota supervisió. Dissenyat per monitoritzar, supervisar paràmetres elèctrics i detectar problemes de qualitat de subministrament. Ideal per a capçaleres o punts conflictius.
 • Fàcil, senzill i accessible. Interfície senzilla i intuïtiva. Accés a les dades a través de qualsevol navegador, mostrant valors instantanis, gràfiques i taules.
 • Datalogger de sèrie. Inclou el mòdul datalogger amb PowerStudio incrustat per accedir a tota la informació registrada per l'analitzador mitjançant Ethernet.
 • Expandible en molts sentits. Modular i ampliable gràcies als seus mòduls d'expansió. Diferents tipus de comunicacions, protocols i combinacions d'entrades/sortides digitals, analògiques o relé.
 • Classe A segons IEC 61000-4-30. Classe 0,2S en energia
MÉS INFORMACIÓ

MYeBOX®

Analitzador portàtil de xarxes i qualitat de subministrament, ideal per a la realització d'auditories energètiques

NOVETAT
 
Connectat a l'eficiència
 • Una app per a tot. Accés i connexió sense fils als equips, per configurar els MYeBOX® i consultar dades remotament sense haver de desplaçar-te a cada instal·lació.
 • Connectivitat. Permet estar connectat des de qualsevol lloc. Configurar-lo, descarregar el registre, enviar-lo a MYeBOX® Cloud, compartir-lo amb altres persones i rebre alarmes. Tu esculls des d'on fer-ho.
 • Emmagatzemament. Dos sistemes d'emmagatzemament: Memòria interna del dispositiu i MYeBOX® Cloud, on pots enviar paràmetres registrats per accedir-ne en qualsevol moment que necessitis.
 • Pensat per a ISO50001
MÉS INFORMACIÓ

CVM-C5

Analitzador de xarxes fixe

 
La nova generació de CVM
 • 230 variables
 • Classe 1 energia
 • 2 tarifes
 • Distorsió harmònica (THD)
MÉS INFORMACIÓ

CVM-C10

Analitzador de xarxes fixe

 
La nova generació de CVM
 • 400 variables
 • Classe 0,5S en energia
 • 3 tarifes
 • Modbus / BACnet (THD)
MÉS INFORMACIÓ

CVM-B100 / B150

Analitzadors de xarxes d'altes prestacions

 
La nova generació de CVM
 • 1000 variables
 • Classe 0,5S en energia
 • 3 tarifes, energia total i per fases
 • Expansible
MÉS INFORMACIÓ

EDS / EDS-3G

Gestor d'eficiència

 
Auditories 365 dies a l'any
 • Datalogger i WebServer integrats
 • Entrades / Sortides digitals
 • Alarmes per SMS
 • Comunicacions via Ethernet o 3G
MÉS INFORMACIÓ

Qualitat

Qualitat de consum, factor essencial per garantir el compliment de la normativa i la continuïtat de servei.

Una mala qualitat de subministrament pot implicar aturades o un mal funcionament dels equips i processos industrials. Davant d'aquesta problemàtica és imprescindible tenir consciència de que per a un correcte funcionament de la maquinària i equips industrials, ha d'existir una bona qualitat d'ona. Els filtres actius són equips dissenyats per millorar la qualitat de subministrament evitant costos indirectes degut a aturades en la producció.

AFQ-EVO

Filtre actiu multifunció 3 en 1

NOVETAT
 
Multifunció, intuïtiu i eficient
 • Datalogger. Memòria interna de 2GB per gravar corba de registres de: tensió, corrent, potència, potència reactiva, THDi, temperatura interna i % d'ús del filtre.
 • Comprovació remota. Connectivitat Ethernet permetent l'accés remot per realitzar diagnosi i actualitzacions sense necessitat de desplaçar-se.
 • Auto-diagnosi. Sistema intern d'auto-diagnosi, per monitoritzar qualsevol problema durant la posada en marxa i així evitar danys per instal·lació incorrecta.
 • Gestió energètica per comunicacions. Via PowerStudio SCADA.
MÉS INFORMACIÓ

LCL

Filtre d'harmònics per a convertidors

 
Filtratge individual

  Els filtres LCL són filtres individuals per a convertidors que permeten reduir el nivell d'harmònics sobre la xarxa. La inserció de filtres LCL permet que la instal·lació amb convertidors compleixi les Normes EN-61000-4-3 i IEEE-519.

MÉS INFORMACIÓ

Estalvi

L'estalvi de consums energètics és peça clau per aconseguir estalvis del procés productiu.

La gran majoria d'indústries consumeixen energia reactiva, la qual suposa un increment en la factura elèctrica mensual. Per evitar aquests recàrrecs a final de mes, s'han de instal·lar bateries de condensadors. La corba d'amortització d'aquest tipus de tecnologia és de pocs mesos, amb el resultat d'equips que a més d'evitar penalitzacions, generen un rendiment positiu mensual.

Optim FRE

Bateries de condensadors estàtiques

 
Nous temps, noves necessitats
 • Compensació immediata. Resposta immediata a les necessitats de compensació (40ms), assegurant la correcta correcció del cos phi.
 • Major vida útil. El sistema de CIRCUTOR augmenta la vida útil dels condensadors, ja que no suporta el pic de connexió.
 • Menys manteniment. Necessitats de la bateria molt menors, ja que no existeixen elements mecànics com contactors.
 • Millor qualitat de xarxa. Connectar condensadors amb absència de pic de corrent, sense transitori, elimina els problemes amb càrregues electròniques.
 • RENDIBILITZA LA TEVA INVERSIÓ
MÉS INFORMACIÓ

Computer SMART III

Regulador complet d'energia reactiva 3 en 1

 
Avançant en la compensació
 • Compensació intel·ligent
 • Mesura en 1 ó 3 fases de consums i paràmetres elèctrics
 • 4 cos phi objectius
 • Alarmes configurables
 • Comunicacions incloses
 • Protecció amb mesura de fuites
MÉS INFORMACIÓ

Optim P&P

Bateries automàtiques de condensadors per a BT

 
Liderant la compensació d'energia reactiva
 • T'ho posem fàcil. Armaris amb sortida de cables per totes les cares per a una fàcil instal·lació. A més, el sistema Plug&Play garanteix la posta en marxa dels equips en tres ràpids i senzills passos.
 • Garantia CIRCUTOR
MÉS INFORMACIÓ

Nosaltres ens n'ocupem

Si necessites que un dels nostres tècnics especialitzats es posi en contacte amb tu per obtenir informació detallada, emplena el següent formulari:

Servei gratuït via WhatsApp
Càlcul de bateries de condensadors

Envia'ns una foto de la factura elèctrica i et calculem l'equip necessari en menys de 24 hores*

* 24 hores laborables.

Tot sobre auditories energètiques. Real Decret 56/2016

 

Compliment dels objectius climàtics i d'energia

Els objectius fonamentals estan definits en tres fites:

Disminució del

 

Disminució del

 

Augment del

20%   20%   20%
del consum 
energètic
  d'emissions gasos 
efecte hivernacle
 
  en energies 
renovables

Introducció

El passat 14 de Novembre de 2016 va finalitzar el termini estipulat en el Real Decret 56/2016, publicat el 13 de Febrer del mateix any, per a la realització d'auditories energètiques. En aquest decret es defineixen tots els requeriments per a la seva correcta realització així com les diferents penalitzacions pel seu incompliment.

Malgrat que el termini per a la realització d'auditories ha vençut, existeix la possibilitat de presentar l'informe resultant abans del 13 de Febrer de 2017.

Com a resum, aquest decret pretén complir amb el paquet de mesures que garanteix el compliment dels objectius climàtics i d'energia marcats per la Comissió Europea per a l'any 2020. 

Llegir més +

Connecta't a MYeBOX® Cloud

Gestiona en temps real tots els teus equips des del núvol

Ja està disponible la nova actualització de la plataforma MYeBOX® Cloud a partir de la qual qualsevol usuari registrat podrà controlar i gestionar els seus analitzadors de xarxes MYeBOX®.

MYeBOX®. Connecteu a l'eficiència amb un nou sistema d'auditoria

La plataforma deixa de ser un repositori de fitxers per convertir-se en un sistema per a la gestió i auditoria d'equips portàtils. Les noves funcionalitats es resumeixen a continuació:

Gestió d'equips MYeBOX®

La plataforma MYeBOX® Cloud permet connectar amb cada equip, sempre i quan estigui connectat a internet, ja sigui mitjançant WI-FI o 3G. A mes, pot visualitzar simultàniament tots els equips en una mateixa pantalla o interactuar individualment amb cada equip, podent realitzar les següents accions:

 • Visualització de dades en temps real ja sigui en format gràfica o taula.
 • Visualització de diagrama fasorial en temps real.
 • Possibilitat d'iniciar i detenir remotament la gravació d'un fitxer en la memòria del dispositiu.
 • Possibilitat d'actualitzar l'equip remotament.
 • Visualitzar fitxers històrics gravats en la memòria dels dispositius:
  • Llistar les mesures històriques
  • Visualitzar els paràmetres registrats en pantalla gràfica o taula.
  • Consultar configuració i el registre d'alarmes de mesura històrica.
 • Pujar fitxers al servidor en el núvol, podent compartir els fitxers mitjançant enllaç web sense necessitat de que el receptor estigui registrat en el sistema.
 • Habilitació d'alarmes via e-mail
 • Consulta d'estat de bateria i memòria en temps real
 • Filtre de búsqueda manual per usuari o nom d'empresa
Mesures de paràmetres en temps real
Mesures de paràmetres en temps real
Visualització de dades históriques gravades a l'equip
Visualització de dades históriques
gravades a l'equip
Iniciar per a un registre de forma remota
Iniciar per a un registre de forma remota
Diagrama fasorial en temps real
Diagrama fasorial en temps real

Gestió d'usuaris

La plataforma MYeBOX® Cloud afegeix una nova funció: la gestió completa d'usuaris i empreses. Qualsevol dispositiu connectat disposa d'una traçabilitat total per gestionar la connexió d'un o diversos usuaris amb diferents nivells de privilegis assignant-se a un o diversos comptes d'empresa.

Els nous perfils es defineixen a continuació:

 • Usuari estàndard (Standard User)
 • Usuari administrador d'empresa (Enterprise root)
Gestió d'usuaris
Usuari estàndard

L'usuari amb perfil estàndard té accés a la plataforma, als seus equips MYeBOX® i als arxius compartits que s'hagin pujat prèviament. Aquest compte és idoni per a usuaris que disposin d'un o diversos equips, els quals poden ser gestionats de forma individual sense necessitat de compartir-los amb cap altre usuari.

Tanmateix, un usuari estàndard sempre podrà compartir els fitxers amb altres persones, encara que no siguin usuàries de la plataforma, enviant-los un enllaç directe per a la seva descàrrega.

Usuari administrador d'empresa

L'usuari amb perfil d'administrador d'empreses pot gestionar els analitzadors MYeBOX® que té registrats i gestionar usuaris dins de la seva empresa. Aquests nous usuaris d'empresa poden tenir associats un o més analitzadors. Aquest perfil és el recomanat quan es necessita compartir un o més analitzadors de xarxes MYeBOX® amb altres usuaris.

Dades emmagatzemades

La plataforma antiga continua essent accessible a la nova adreça https://old.myebox.es durant un període de 2 mesos. Allà, podrà accedir als fitxers enviats fins la data de migració. Els fitxers que es comparteixin a partir d'aquest moment s'enviaran a la nova plataforma.

Canvis en la gestió d'usuaris

Usuaris no afectats

Els usuaris que no tenen un analitzador associat o aquells que tenen un únic analitzador, han estat creats com a Usuari estàndard en la nova plataforma.

Pot iniciar sessió amb les mateixes credencials, accedir als seus MYeBOX® i també a les dades que hagi pujat a la plataforma. Si el vostre MYeBOX® ha estat actualitzat a la nova versió 1.1.0 o posterior, podeu veure els valors en temps real i accedir a les mesures del vostre equip.

Si desitgeu un perfil d'administrador d'empresa perquè necessiteu compartir equips amb altres persones, envieu-nos una sol·licitud per correu electrònic a l'adreça myebox@circutor.com, amb la següent informació, per poder realitzar aquest canvi:

 • Nom de l'empresa
 • Nom de l'administrador del compte d'empresa
 • Correu electrònic i telèfon de contacte

Un cop relitzats els canvis, ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic.

Usuaris desvinculats

Els usuaris que tenen analitzadors MYeBOX® compartits amb terceres persones que no són de la mateixa empresa, han estat creats com a Usuari estàndard en la nova plataforma. Per motius de confidencialitat i seguretat, no se'ls ha mantingut l'enllaç amb els equips ni als fitxers associats.

Si són propietaris dels analitzadors poden torna a afegir-los als seus comptes mitjançant el Registre code de l'equip.

Si desitgeu un perfil d'administrador d'empresa seguiu les instruccions definides en el punt anterior.

Usuaris d'empresa

Els usuaris que tenen analitzadors MYeBOX® compartits amb altres persones que són de la mateixa empresa, han estat creats com a Administradors d'empresa. Queda sota la responsabilitat d'aquests usuaris l'assignació de rols dins de la vostra organització.

MYeBOX®. Més que un portàtil

MYeBOX® és un innovador analitzador portàtil de xarxes i qualitat de suministre, ideal per la realització d'auditories energètiques. L'equip disposa de comunicacions WIFI i/o 3G, permetent la seva configuració i monitorització remota mitjançant Smartphone o Tablet, sense haver d'estar present en la instal·lació.

Senzillesa

La forma més fàcil de fer auditories energètiques des d'una tablet, el teu smartphone o el teu ordenador habitual. Sense necessitat de conèixer el complexe funcionament, que sobint, presenta un analitzador portàtil. Amb una App dissenyada per facilitar-te la feina, trobaràs moltes raons per fer estudis energètics.

Control total

Amb MYeBOX®, revisar qualsevol aspecte de la instalació és qüestió de segons. A més, el dispositiu envia alarmes per email, associades a qualsevol paràmetre critic per l'estalvi energètic o el bon funcionament de la instal·lació (energia reactiva, potència de maxímetre, excés de current, error de tensió, ...)

Connexió

En l'era de la informació, rebem gran quantitat d'informació en temps real. Mitjançant comunicacions Wi-Fi i 3G, MYeBOX® permet configurar totalment l'analitzador i visualitzar totes les dades de manera remota, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Estalvi

Un equip pensat per estalviar: Temps, Diners i Energia. Agilitza el temps d'instal·lació i l'anàlisi de mesures. Pots tancar una medició a distancia, enviarla a MYeBOX® Cloud i realitzar l'informe corresponent sense necessitat de desplaçarte per desinstal·lar l'equip.

MYeBOX® disposa de memòria interna i incorpora un innovador sistema remot d'emmagatzematge de dades, permetent a qualsevol usuari l'accés a aquestes des d'un servidor gratuït al núvol "MYeBOX® Cloud".

Emmagatzematge de dades amb MYeBOX®

Per la realització d'estudis més complexos, l'equip permet sel·leccionar el periode de registre de cada variable de forma independent, oferint una gran versatilitat en la mesura.

Gràcies a la conectivitat i versatilitat de l'analitzador MYeBOX® la realizació d'auditories energètiques és una tasca fàcil.

Característiques de l'equip
 • Comunicació Wi-Fi / 3G (segons model)
 • APP de gestió i control GRATUÏTA (Android i iOS)
 • Mesura de principals paràmetres eléctrics i qualitat de suministrament
 • 4 ó 5 entrades de mesura de tensió i current (segons model)
 • Events de qualitat en tensió segons EN 50160
 • Registre de transitoris/ forma d'ona
 • Clase A segons IEC 61000-4-30
 • 2 entrades i 2 sortides de transistor (segons model)
 • Enviament d'alarmes per correu electrònic
 • Anàlisi de registres mitjançant programari GRATUÏT PowerVision Plus

Review

Tutorial

Per més informació, no dubti en accedir al nostre Portal MYeBOX®, on trobarà tots els detalls del producte, vídeos explicatius i d'instal·lació:

www.myebox.es

Portal MYeBOX®

 

Més informació: MYeBOX®. Analitzador portàtil de xarxes elèctriques

Harmònics: Problemàtica actual i la seva solució

 

La solució més versàtil als problemes de qualitat de xarxa

Introducció

Les càrregues domèstiques i industrials contenen cada vegada més circuits electrònics que s'alimenten de corrent que és sinusoïdal pura. Així per exemple, els motors empren cada cop més la regulació de freqüència, que requereix un pas de corrent altern (CA) a corrent continu (CC) i després de CC a CA. Com que el subministrament habitual és en CA, això implica un ús cada cop més intensiu de convertidors electrònics (rectificadors, onduladors, etc.) per realitzar aquestes transformacions CC-CA i CA-CC. El mateix succeeix amb càrregues tan habituals com ordinadors, enllumenat LED i de descàrrega, ascensors, etc.

Des del punt de vista de la xarxa elèctrica, això es tradueix en que aquesta ha d'alimentar un gran nombre de càrregues que rectifiquen el corrent i per tant, la forma d'ona del corrent que consumeixen resulta alterada, de forma que ja no és una ona sinusoïdal, sinó una superposició d'ones sinusoïdals amb freqüències múltiples de la freqüència de xarxa (harmònics). Les figures 1 i 2 mostren el consum típic d'una xarxa amb rectificadors monofàsics i una altra amb rectificadors trifàsics. Aquest tipus de corrents són les més abundants en instal·lacions com oficines, centres comercials, hospitals... i estan formades per una component de 50 o 60 Hz (freqüència fonamental de la xarxa) i una sèrie de components de freqüències múltiples en diferents percentatges. Aquests percentatges poden mesurar-se mitjançant un analitzador d'harmònics, així com la taxa de distorsió total, THD, que dóna la relació entre el valor eficaç de l'arrissat i l'eficaç de la component fonamental.

Fig. 1 - Formas de onda típicas de redes distorsionadas

La conseqüència dels consums no sinusoïdals és que la tensió pateix també una certa distorsió, degut a les caigudes de tensió en les impedàncies de línies i transformadors. En els registres pot observar-se una lleu distorsió de la tensió en la xarxa monofàsica (THD baix) i una distorsió més forta en l'exemple trifàsic. En ambdós casos el corrent té formes molt diferents de la sinusoïdal amb valors de THD més alts.

Per regular i limitar els nivells de distorsió de tensió en els punts d'enllaç dels abonats a la xarxa pública, existeixen una sèrie de normes internacionals que estableixen límits d'emissió d'harmònics per als equips i sistemes que hagin de connectar-se a la xarxa. Com es detalla en la següent taula, les normatives més importants són les relatives als nivells de compatibilitat.

AFQevo

Tabla 1 - Normas internacionales sobre límites de emisión de armónicos

 

Alguns conceptes clau sobre harmònics

Podem comprendre millor els problemes d'harmònics basant-nos en alguns conceptes bàsics, que han estat publicats en nombrosos articles i llibres i que resumim a continuació en forma resumida:

 • L'origen dels problemes d'harmònics són els receptors que consumeixen corrents distorsionats (receptors anomenats "no linials").
 • La propagació del problema a altres usuaris connectats a la mateixa xarxa depèn de la impedància d'aquesta xarxa i això depèn de la companyia distribuïdora. Aquesta impedància no sol donar-se directament, però pot calcular-se a partir de la potència de curtcircuit disponible (a més potència de curtcircuit menys impedància).
 • El propi usuari té una part de la xarxa de distribució fins arribar a la càrrega final. Així doncs el problema que pugui tenir a l'entrada de la seva instal·lació pot ser atribuit a falta de potència de curtcircuit, però en molts casos el problema que pugui tenir en punts allunyats de la connexió de servei, sol ser a causa de les impedàncies de la seva pròpia instal·lació.
 • Endinsant-nos en el tema de la distorsió en punts allunyats de la connexió de servei, cal tenir en compte que la impedància de les línies té una component inductiva molt important. Per tant no es tracta molts cops de distribuir amb cables de secció molt gran, sinó de limitar la inductància per metre dels cables, i això s'aconsegueix trenant i recargolant els cables de distribució (pràctica molts cops rebutjada pels instal·ladors per la falta d'estètica que representa).
 • El problema de distorsió de la tensió en el punt PCC pot agreujar-se degut a ressonàncies entre els condensadors de compensació del factor de potència i la inductància de la xarxa de distribució (transformadors i línies).
 • Les mesures correctores (filtres) han d'instal·lar-se el més aprop possible de les càrregues generadores dels harmònics.

En resum, la solució del problema d'harmònics és una solució a dues bandes: Per una banda l'usuari ha de limitar la quantitat de corrents harmònics que generen els seus receptors i ha de procurar distribuir dins de la seva planta amb baixa impedància per metre de línia. Per altra banda la companyia distribuïdora ha de garantir un mínim de potència de curtcircuit i ha de vetllar per a que els usuaris no superin certs límits de distorsió, per no perjudicar els seus veins que comparteixen amb ells la xarxa.

Quan els nivells d'harmònics generats per alguns receptors no són admissibles per al sistema de distribució que els alimenta, s'han d'aplicar filtres de correcció. En aquest article ens centrarem i desenvoluparem el tema del filtratge.

 

Límits de compatibilitat per a harmònics

La presència d'harmònics en la xarxa té vàries conseqüències. Les més importatns són les següents:

 • Deteriorament de la qualitat de l'ona de tensió, afectant a alguns receptors sensibles.
 • Sobrecàrrega i possible ressonància paral·lel entre la inductància de línia i els condensadors de compensació de factor de potència (FP)
 • Empitjorament de factor de potència. La capacitat de la xarxa per subministrar potència se'n veu disminuïda, obligant al seu sobredimensionament. 
 • Sobrecàrrega de cables i sobre tot de transformadors (augment molt significatiu de les pèrdues en el ferro)
 • Problemes de disparament intempestiu de proteccions.

Per evitar aquests fenòmens, les normes estableixen un mínim de qualitat de subministrament, que es fixa limitant els nivells màxims de distorsió en l'ona de tensió subministrada en el punt d'acoblament a la xarxa pública (PCC). Aquests límits s'anomenen límits de compatibilitat. La taula 2 ofereix un resum d'aquests límits, respecte dels harmònics en xarxes industrials de BT. Les diferents classes esmentades en aquesta taula corresponen a:

 • Classe 1: Entorn industrial previst per a alimentació d'equips electrònics sensibles
 • Classe 2: Entorn industrial normal. Límits habituales per a xarxes públiques
 • Classe 3: Entorn industrial degradat (generalment per la presència de convertidors). No apte per a alimentació d'equips sensibles.
AFQevo. Filtro Activo Multifunción
Tabla 2 - Límites de compatibilidad: Armónicos de tensión (Un%) en redes industriales de BT (IEC-61000-2-4)

 

 

Els harmònics de tensió es deuen a la caiguda de tensió que prodeixen els harmònics de corrent sobre les impedàncies de la xarxa de distribució. Aquest fet s'il·lustra en la fig. 2. Així doncs, aconseguir aquests límits depèn de dos factors:

 1. Nivell d'emissió dels receptors: A major emissió, major distorsió deguda a la caiguda de tensió produïda pels corrents harmònics en la xarxa.
 2. Impedància de la xarxa: A major impedància, major caiguda de tensió per al mateix valor d'emissió en els receptors.

 

Tabla 3 - Límites de emisión para Sequipo< 33x Scc (EN-IEC-61000-3-4)

La taula 3 dóna els valors límit d'emissió en xarxes de baixa tensió, fixats per la norma EN-IEC-61000-3-4 per a connexions de servei en les quals la potència instal·lada en elements pertorbadors no superi el valor (33 x Scc), on Scc és la potència de curtcircuit que correspongui a aquesta connexió de servei (Part proporcional de la potència de curtcircuit total que correspongui a la potència contractada).

 

Fig.2 - Esquema unifilar mostrando el deterioro de la onda de tensión debido a cargas no lineales

 

En quines instal·lacions es necessiten els filtres actius?

Alguns dels problemes de pertorbacions que hem indicat anteriorment poden ser mitigats i corregits amb filtres. Els filtres actius són la solució ideal per a instal·lacions amb gran quantitat de càrregues monofàsiques i trifàsiques, que siguin generadores d'harmònics i amb diferents règims de consum.

Els filtres actius són equips basats en convertidors amb modulació d'ample de pols PWM. Poden distingir-se dos tipus: Filtres sèrie i filtres paral·lel. Habitualment per complir amb les normes IEC-61000-3.4 i IEEE-519 s'empleen filtres paral·lel, el principi de funcionament del qual consisteix en la injecció a la xarxa, en contrafase, dels harmònics consumit per la càrrega, mitjançant un ondulador. La fig. 3 il·lustra aquest principi de funcionament mostrant els corrents de càrrega, de filtre i de xarxa. Es veu que de la suma de ICARGA + IFILTRO s'obté un corrent IRED que és sinusoïdal.

Aeropuertos e infraestructuras - Industrias automovilísticas - Grandes superfícies y centros comerciales - Industrias papeleras

Fig. 3 - Principio de funcionamiento de un filtro activo paralelo.

 

La solució

Els equips de filtratge han anat incorporant funcions complementàries per adaptar-se a les modificacions en les instal·lacions, ja siguin ampliacions o canvis de les màquines que poden precisar més filtratge de determinats harmònics o un equilibrat entre fases. Sol ser també útil disposar d'una compensació d'energia reactiva en aquests equips.

"Fàcil interacció 
amb pantalla tàctil"

 

CIRCUTOR disposa del nou filtre actiu AFQevo. El seu nou disseny permet oferir avantatges com:

 • Capacitat unitària de filtratge per a corrents de 30 A per fase i de 90 A de neutre.
 • Si es requereixen majors capacitats de filtratge, el sistema pot ser ampliat amb fins a 100 filtres actius AFQevo connectats en paral·lel.
 • Reduit embolcall metàlic per al muntatge en mural. Facilitat en la instal·lació per dimensions.
 • Comunicacions per a una millor gestió energètica de la instal·lació.
 • Connexionat en el costat de xarxa o de la càrrega per a una major flexibilitat d'instal·lació.
 • Ajustament de prioritat per filtrar harmònics, compensar reactiva i equilibrar fases.
 • Reducció dels corrents harmònics fins l'ordre 50 (2500 Hz).
 • Filtratge selectiu de determinats harmònics. Compensació de potència reactiva (inductiva/capacitiva).
 • Equilibrat dels corrents de fase. El model 4 W, ajuda a la reducció del consum en el neutre.

La importància d'una bona instal·lació

Per aconseguir els millors resultats, convé disposar d'uns filtres com els AFQevo que s'instal·len i gestionen de forma senzilla. Les funcions que més faciliten la posada en marxa són:

 • Posada en marxa en 3 passos: connectar, configurar, arrancar.
 • Display tàctil per a una ràpida gestió
 • Alarmes com error de configuració, polaritat, temperatures, ressonància, tensions, sobrecàrrega,  contactors, bus de contínua, etc.
 

"Ajuden a una millor gestió energètica"

AFQevo. CONECTAR - CONFIGURAR - ARRANCAR

Polivalents: Diverses configuracions i prioritats 

Els filtres actius AFQ són molt versàtils, ja que permeten diverses configuracions i modes de funcionament. Tot per poder usar-los en instal·lacions de diferent tipus i en les més diverses situacions.

Polivalentes: Diversas configuraciones y prioridades

Aplicación tipo con Filtros Activos Multifunción AFQevo en cabecera y junto a la carga.

 

Conclusions

La presència d'harmònics en les xarxes de distribució és cada cop més gran, causant una sèrie de problemes de deteriorament de la qualitat de l'ona de tensió, fent necessari un sobredimensionament de les instal·lacions i ocasionant pèrdues addicionals significatives. Al marge de que existeixen normes que limiten el consum d'aquests harmònics, resulta convenient el seu filtratge, ja que permet optimitzar les seccions de cable, les potències dels transformadors de distribució i reduir les pèrdues en les instal·lacions i evitar pèrdues de producció.

La solució del problema passa per un disseny global i racional de filtres d'harmònics. com els filtres actius, la qual cosa permet solucionar el problema amb uns costos raonables i fàcilment amortitzables per l'estalvi en pèrdues, millora de la vida d'alguns component de les instal·lacions i optimització de la infraestructura de distribució (cables, canalitzacions, transformadors, etc).

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pl  pt  

 

Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

 


Podeu informar-vos de les nostres notícies a la secció de notícies.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT