We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Notícies

1er fabricant certificat en STG-DC Test per a concentradors PLC PRIME

on .

CIRCUTOR s'acaba d'establir com a primer fabricant de Concentradors PLC amb tecnologia PRIME, en superar les proves de conformitat en la capa funcional i de comunicació del sistema de telegestió, mitjançant el protocol d'assaig STG-DC Test establert i normalitzat per IBERDROLA.

Aquesta certificació s'ha realitzat en laboratori de certificació DNV-GL, la trajectòria del qual el posiciona com a laboratori de referència i àmpliament reconegut dins la PRIME Alliance, consolidant-se com a l'únic laboratori que realitza aquesta certificació.

L'obtenció d'aquesta certificació pel Concentrador SGE-PLC1000 és un pas més cap a l'estandardització i interoperacional del sistema PRIME present en un gran nombre de companyies de distribució d'energia d'àmbit nacional i internacional.

Amb el mateix objectiu el Concentrador SGE-PLC1000 ha estat sotmès recentment al test d'interoperacionalitat a l'Institut Tecnològic de l'Energía ITE, amb la finalitat d'avaluar el seu comportament mitjançant la connexió de 352 comptadors de diferents fabricants, havent obtingut com a resultat un índex de disponibilitat mitjana en el test de cicles llargs del 98,95% i en topologia del 100%.

Mitjançant aquestes accions de disseny, homologació, avaluació i benchmarking, CIRCUTOR posiciona el seu Concentrador SGE-PLC1000 en termes qualitatius, com  el millor concentrador del mercat.
 Aquests resultats són el reflex de la gran capacitat de desenvolupament i industrialització, i una gran inversió de recursos tècnics, humans i econòmics, totalment alineats amb la seva Missió com a Empresa: Desenvolupament de la innovació i la tecnologia per oferir al mercat elèctric solucions integrals.

   sge-plc1000  

 

 

Concentrador SGE-PLC1000

El concentrador és el dispositiu encarregat de la lectura dels comptadors d'energia connectats a la xarxa de baixa tensió, ja siguin monofàsics o trifàsics.

Típicament ubicat en el centre de transformació i connectat de forma trifàsica a la xarxa de baixa tensió, el concentrador PRIME SGE-PLC1000 o el SGE-PLC50, permeten telegestionar els comptadors, tant si es llegint la informació que aquests ens proporcionen o executant les accions que es poden aplicar sobre aquests tipus d'equips, com per exemple modificar les tarifes, actuar sobre l'element de tall, etc.

Catàlegs:

- Solucions per a la telegestió PRIME: es en

 

Autoconsum instantani: Yes we can!

on .

Els darrers canvis en la legislació reguladora del sector elèctric, així com l'imparable augment dels costos energètics suportats tan per les famílies com pels consumidors industrials d'electricitat estan generant un creixent augment de l'interès per les instal·lacions solars fotovoltàiques en règim d'autoconsum. Tot i que encara hi ha un elevat desconeixement sobre les possibilitats d'estalvi econòmic que suposen aquests sistemes, són ja nombrosos els professionals que han iniciat la seva instal·lació.

autoconsumo-instantaneo

Esquema instal·lació solar fotovoltàica

Gràcies als projectes d'autoconsum ja realitzats per diverses enginyeries en els que ha participat CIRCUTOR, es fan xerrades com les d'avui 12 de març a la seu de CIRCUTOR

En aquest esdeveniment veurem diversos casos d'èxit d'instal·lacions d'autoconsum, comentant els detalls d'interès, ja siguin legislatius, tècnics i econòmics que interessen. Comptarem a més amb la participació de Maria Josep Díaz Meng, responsable del Servei d'Autorització d'Instal·lacions elèctriques e.f., del Departament d'Empresa i Ocupació de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat.


Podeu informar-vos dels detalls de l'esdeveniment en el nostre Calendari de Seminaris.
També podeu seguir les nostres publicacions en el Twitter de CIRCUTOR, i a Linkedin.
Per a més informació i exemples sobre les instal·lacions d'autoconsum, podeu visitar aquí la nostra secció al respecte.

Nou impuls a la mobilitat elèctrica amb Recargo i E.ON

on .

L'empresa energètica E.ON ha estat premiada en “Les 100 Millors Idees” per el projecte de recàrrega fotovoltaica de vehicles “Recargo”. El projecte és una col·laboració amb les empreses Urbaser i CIRCUTOR, i és el tercer any que E.ON rep aquest premi la mobilitat elèctrica.

El projecte és una solució innovadora a Europa, per gestionar les recàrregues de vehicles elèctrics d'empreses, fent servir com a font d'energia el sol en règim d'autoconsum instantani. Aquest projecte s'ha realitzat a les instal·lacions de Urbaser mitjançant la col·laboració tecnològica de CIRCUTOR.

Instalaciones del proyecto “Recargo” en la planta de Urbaser (Barcelona)

Imatge de les instal·lacions del projecte “Recargo” a la planta de Urbaser (Barcelona)

Òptims resultats de la recàrrega fotovoltaica.

La solució de recàrrega fotovoltaica suposa un estalvi de 3.200 euros l'any, obtenint una rendibilitat anual de la inversió del 4,5%, a més d'estalviar gairebé una tona d'emissions de CO2 l'any. Tot això suposa no només un estalvi econòmic, sinó una racionalització de l'ús energètic, una millor gestió operativa i un major respecte mediambiental.

Com és la solució tècnica de recàrrega de vehicles.

Per controlar la generació fotovoltaica i l'ús de l'energia, es van fer servir equips de mesura i control energètics (EDS i EDS 3G, analitzadors CVMs de CIRCUTOR). Un cop es recullen les mides, s'analitzen les dades i es supervisa mitjançant el programari de gestió energètica PowerStudio SCADA.

Informe de Energía con las energías generadas y consumidas
 L'Informe d'Energia presenta les energies generades i consumides pels diferents elements del sistema, indicant l'energia total generada o consumida durant períodes de temps específics.

El kit solar: solució d'autoconsum per a tot tipus d'instal·lacions.

Amb el desenvolupament de solucions modulars d'energia solar (kit solar d'autoconsum) CIRCUTOR posa a disposició de qui ho necessiti, una solució d'autoconsum instantani que aporta un estalvi energètic. Aquestes solucions estan especialment dissenyades per a instal·lacions petites i mitjanes, i estan disponibles mitjançant el canal comercial habitual. Inclouen, a més, els components necessaris per complir la normativa vigent en matèria d'instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum instantani.

Jornada dimensionat d'instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltàica
 Imatge de la segona jornada de dimensionat d'instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica a CIRCUTOR el passat 21 de març.

Degut al creixent interès per l'autoconsum instantani a Espanya, CIRCUTOR està oferint jornades informatives sobre autoconsum i formacions amb la finalitat de recolzar els tècnics i gestors de desenvolupament d'aquest tipus d'instal·lacions. Les dates de les jornades i formacions es poden consultar a  l'apartat corresponent del web de CIRCUTOR. Està disponible també la Guia de legalització de les instal·lacions d'autoconsum instantani. I també podeu contactar amb CIRCUTOR a l'email central@circutor.com.


 

També podeu seguir les nostres publicacions al Twitter de CIRCUTOR i a Linkedin.
Per a més informació i exemples sobre les instal·lacions d'autoconsum, podeu visitar aquí la nostra secció.

Com millorar la gestió de l'energia a les instal·lacions esportives?

on .

El primer curs EFISport sobre gestió energètica a instal·lacions esportives es desenvolupa del 21 de gener al 25 de febrer a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). CIRCUTOR participa com a ponent per l'àrea d'eficiència energètica.

Aquest curs, impulsat des del 2012 per l' INDESCAT (clúster català de la industria de l'esport), ofereix una visió de 360º sobre l'energia i l'eficiència, amb una incidència específica en dos àmbits: el mercat energètic, i l'eficiència energètica.

Essent la despesa energètica la segona més important a qualsevol instal·lació esportiva, es pot comprendre com de rellevant és la gestió d'aquest cost en aquestes instal·lacions. Gràcies a un adequat anàlisi i gestió es poden aconseguir importants estalvis a la factura energètica dels centres esportius.

El curs va dirigit tant a gestors d'aquestes instal·lacions, com a directors i responsables de manteniment. Es centra en l'estudi i la implantació de les mesures d'eficiència energètica, i en el control dels consums energètics, amb especial incidència en dos àmbits principals: "Mercat energètic: contractació i racionalització dels conceptes facturats", i "Eficiència energètica: estudi i implantació de mesures d'eficiència energètica".

El programa és pragmàtic, s'enfoca en l'intercanvi d'experiències i en l'exposició de casos pràctics, dels quals CIRCUTOR en té alguns en marxa i d'altres ja finalitzats.

Els blocs temàtics són:
 • el context energètic actual i la competitivitat
 • la contractació energètica
 • l'auditoria energètica
 • reglamentació
 • certificacions i subvencions
 • estudi i implantació de mesures d'eficiència energètica a centres esportius
 • tecnologies d'eficiència energètica
 • empreses de serveis energètics (ESE)
 • gestió del manteniment i les energies als centres esportius
 • i casos pràctics d'implantació de mesures i els seus resultats.

A la darrera sessió es realitzarà un grup de treball final i es visitarà una instal·lació esportiva per conèixer de a prop les diferents mesures d'eficiència i estalvi energètic que s'han realitzat.

Formació sobre Energia Reactiva a l'Escola del Treball de Barcelona

on .

Dilluns 17 de març CIRCUTOR realitza una formació sobre "Energia reactiva i noves tècniques de compensació", a l' Escola del Treball de Barcelona, i serà impartida per l'expert en Qualitat de Xarxa Víctor Castrillo Martínez.

La formació estarà dirigida a explicar la necessitat que existeix d'optimitzar la qualitat en el consum elèctric, i l'estalvi que això implica per els usuaris. Fruit d'aquesta necessitat d'estalvi són els projectes que es poden realitzar, i l'ocupació que aquest mercat tan dinàmic genera. La formació serà molt dinàmica tractant teoria i pràctica, acompanyada de casos reals viscuts pel formador.

Els temes concrets que es tractaran seran els següents:

 • Costos i factors de cost en una instal·lació.
 • Què és l'Energia Reactiva?.
 • Exemple d'una instal·lació.
 • La tarifa a la factura elèctrica.
 • Facturació de l'energia reactiva o Com es paga la penalització per reactiva?.
 • Parts d'una bateria de condensadors i com determinar-la o Càlcul de bateria de condensadors a partir de factures.
 • Per què dimensionem els condensadors a 440 V?
 • Tipus de compensació.
 • Compensació en MT.

A més, aquesta formació es pot acompanyar de la lectura de documentació tècnica sobre compensació d'energia reactiva al web de CIRCUTOR, i amb vídeos com el de la instal·lació d'una bateria de condensadors en el canal de Youtube.

seminario-escola-treball

Víctor Castrillo Martínez és expert en Qualitat de Xarxa de CIRCUTOR, on fa més de 17 anys que gestiona projectes que van des de la compensació d'energia reactiva en instal·lacions de baixa i mitjana tensió, així com la reducció o eliminació d'harmònics elèctrics, o com la realització d'engegades, seminaris i formacions en empreses i distribuïdors del sector elèctric.

CIRCUTOR us convida a les sessions formatives gratuïtes que realitza habitualment, tan presencials com online. Per inscriure-us-hi podeu visitar el calendari de formacions que s'actualitza periòdicament en el lloc web.

baterias-plus-circutor

El Concentrador PLC PRIME i la clau del seu èxit

on .

Què suposa per a les distribuïdores elèctriques disposar d'un Concentrador PLC PRIME completament homologat? Quin Concentrador PLC PRIME ha superat amb més èxit les proves independents de l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE)?

En aquest article veurem com, a més de disposar d'una completa homologació, és clau obtenir els millors resultats en un conjunt de proves, realitzades per una entitat independent de màxim nivell com l'ITE. Aquestes proves a més estan enfocades als paràmetres que més interessen a les companyies distribuïdores: que el concentrador ofereixi la màxima disponibilitat dels comptadors, independentment de qui fabriqui els comptadors intel·ligents.

Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000

 

Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 de CIRCUTOR
 Completament homologat

Per què estem segurs de què el concentrador CIRCUTOR satisfarà totes les vostres necessitats?

 • Per els resultats a les proves STG-DG Test: 
  • Perquè el concentrador SGE-PLC1000 de CIRCUTOR ha estat ACREDITAT pel laboratori extern DNV-GL (KEMA): La trajectòria de DNV-GL el posiciona com a laboratori de referència i àmpliament reconegut dins la PRIME Alliance, consolidant-se com l'únic laboratori que realitza aquesta certificació.

 • Perquè per a CIRCUTOR, la FIABILITAT és un factor clau: El concentrador de CIRCUTOR ha estat el primer concentrador en superar els assaigs amb un 0% d'error en els tests. Oferim al mercat l'equip més robust i fiable, contrastat amb dades totalment externes a la nostra empresa (DNV-GL (KEMA).

 •  Pels resultats a les proves de l'ITE:
   
  • Perquè segons els resultats del test (ITE) CIRCUTOR ofereix el MILLOR CONCENTRADOR DEL MERCAT: El Concentrador SGE-PLC1000 ha estat sotmès recentment al test d'interoperabilitat (Prueba A) a l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE), la finalitat del qual és l'avaluació del seu comportament mitjançant la connexió de centenars de comptadors de diferents fabricants per obtenir, d'aquesta manera, un Benchmarking dels actuals concentradors disponibles en el mercat.

El concentrador PLC PRIME està completament homologat.

Amb l'homologació completa del concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 de CIRCUTOR les companyies distribuïdores, disposen d'un equip de màxima fiabilitat i segur a l'hora de recollir les dades i gestionar una xarxa de comptadors intel·ligents.

Aquest concentrador ha aconseguit totes les certificacions requerides per la PRIME Alliance, a més dels diferents assaigs especificats per les diferents companyies elèctriques.

El concentrador PLC PRIME ha superat les proves de conformitat STG-DC de IBERDROLA realitzat per DNV-GL (KEMA).

Què és el test STG-DC?

El test STG-DC és la prova que assegura la implantació del protocol de comunicacions entre el concentrador i el Sistema de TeleGestió (STG) que usi una companyia elèctrica.

En resum, la prova consisteix en simular un software de telegestió de companyia elèctrica, que realitza una sèrie de peticions al concentrador, i veure el comportament d'aquest concentrador.

interconexion-concentradorInterconnexió de concentrador amb xarxa de comptadors mitjançant PLC i sistemes STG.

Per això, a més d'estar completament homologat, CIRCUTOR ha estat el primer fabricant en superar les proves del test de conformitat STG-DC  per al seu concentrador SGE-PLC1000 amb tecnologia PLC PRIME per a la lectura i gestió de comptadors intel·ligents. Després d'un llarg procés d'homologació establert i normalitzat per IBERDROLA, podem estar orgullosos de comunicar la seva completa certificació per a aplicacions PLC PRIME.

Resum de l'informe del test de certificació de conformitat STG-DC d'IBERDROLA realitzat per DNV-GL (KEMA) al concentrador PLC PRIME de CIRCUTOR SGE-PLC1000.

test-certificacion

L'obtenció d'aquesta certificació per al Concentrador PRIME SGE-PLC1000 és un pas més a l'estandardització i interoperabilitat del sistema PRIME, present en un gran nombre de companyies de distribució d'energia d'àmbit nacional i internacional.

El concentrador PLC PRIME ha obtingut la màxima qualificació a la “prova A” realitzada per l'ITE.

L'assaig de l'ITE intenta reproduir les condicions reals d'una xarxa de distribució elèctrica amb centralitzacions de comptadors, longituds representatives de cablejat, diferents nivells d'atenuació i injecció de soroll atenuant.

Per a CIRCUTOR els resultats obtinguts han estat realment satisfactoris. Concretament en les dues categories més rellevants segons les companyies distribuïdores d'energia elèctrica:

 • SGE-PLC1000 ha aconseguit obtenir un índex del 100 % en topologia (la millor puntuació del Benchmarking), és a dir: els comptadors s'han mantingut sempre connectats al concentrador durant els dies d'assaig. Els resultats oficials realitzats per l'ITE queden detallats a la següent taula:

Topologia: Disponibilitat mitjana (Comptadors connectats) = 100% 

 disponibilidad-100

 • SGE PLC1000 ha aconseguit obtenir un índex de disponibilitat mitjana en el test de cicles llargs del 98,95% (>la millor puntuació del Benchmarking). El test de cicles llargs és un test de demanda contínua i repetitiva de corbes de càrrega dels comptadors connectats al concentrador. Els resultats oficials realitzats per l'ITE queden detallats a la següent taula:

Cicles llargs: Disponibilitat mitjana (Comptadors connectats) = 98,95%

disponibilidad-9895

Benchmarking comparativo de Concentradores PRIME

Resum de Benchmarking comparatiu de Concentradors PRIME mostrant les dues categories més rellevants per a les companyies elèctriques (Columna A: Concentrador PLC PRIME CIRCUTOR). Dades no rellevants eliminades per a una major claredat.

Altres certificacions obtingudes que completen el conjunt d'assaigs requerits per a l'homologació del concentrador són:

 • EN-50065, realitzat pel laboratori acreditat LABEIN. Referent a assaigs de transmissió de senyals per la xarxa elèctrica de baixa tensió a la banda de freqüències de 9-95 kHz (Banda A PRIME).
 • Test PRIME, realitzat per DNV-GL (KEMA). Assegura la interoperabilitat a nivell PRIME.
 • Assaigs mecànics, elèctrics i climàtics realitzats pels laboratoris acreditats APPLUS i LRIC.

Conclusions per a les distribuïdores i companyies elèctriques.

Per realitzar una correcta lectura de la xarxa de comptadors, qualsevol companyia distribuïdora i elèctrica, ha d'assegurar-se que els equips Concentradors PRIME disposin de:

 •  Una homologació completa per la PRIME Alliance.
 •  Els millors resultats en un conjunt de proves, realitzades per una entitat independent de màxim nivell.
 •  Que aquestes proves a més estiguin enfocades en els paràmetres que més interessen a les distribuïdores i companyies elèctriques: la màxima disponibilitat dels comptadors, independentment de qui fabriqui aquests comptadors intel·ligents.

Com hem vist en el present article, el Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 de CIRCUTOR compleix completament amb aquests requisits.

pdf Descarregar aquest article en format PDF

Aprofiteu la nova tarifa de llum per hores amb CIRCUTOR

on .

factura-electrica 

El passat 8 de febrer es va saber la notícia del nou canvi tarifari a l'energia elèctrica. Passarem de tenir preus per subhastes trimestrals a preus per cada hora. Això significa que un consumidor amb un comptador intel·ligent podrà pagar segons el seu consum cada hora, i segons el preu de l'electricitat en aquestes hores.

Per als consumidors preocupats per la seva factura d'electricitat, que no disposin de comptador intel·ligent, a l'usuari se li aplicarà el preu mitjà diari en el mercat majorista.

Segons ha avançat el Govern, això pot suposar un estalvi mínim d'un 3% per als consumidors finals, però dependrà en gran mesura de com es comporti el mercat elèctric majorista, i de si es disposa o no d'un comptador elèctric intel·ligent.

CIRCUTOR disposa en el seu catàleg de comptadors d'energia elèctrica intel·ligents (telegestionables/PLC), que compleixen amb el Real Decreto 1110/2007, per a usuaris amb potències contractades menors de 15 kW, aquests són, la majoria de consumidors domèstics.

Per beneficiar-se d'aquesta nova tarifa elèctrica s'haurà de comptar amb un comptador intel·ligent de CIRCUTOR, que podeu aconseguir posant-vos en contacte amb el vostre subministrador elèctric. El termini d'amortització d'aquest comptador i la seva instal·lació és de 8 a 18 mesos segons el lloguer que ja us cobri el vostre subministrador d'energia elèctrica, i segons el consum mensual que tingueu.

CIRCUTOR també disposa d'una àmplia gamma de productes per estalviar en la factura elèctrica mitjançant l'autoconsum, que s'adapta a cada consumidor i edifici o comunitats de veïns.

  CIRWATT-B200RCP  

 

 

Comptador monofàsic digital multifunció CIRWATT.

CIRWATT B 200 RCP és un comptador monofàsic digital multifunció de classe B en mesura d'energia activa, i classe 2 per a l'energia reactiva.

Aquest comptador compleix la normativa europea actual vigent en comptadors d'energia (MID) EN 50470-1 i EN 50470-3, fet que aprova la instal·lació d'aquests comptadors a qualsevol país de la comunitat europea.

Disposa de comunicacions PLC / PRIME(Power Line Carrier) a través de la xarxa elèctrica complint amb els requisits establerts en el Real Decreto 1110/2007. A més incorpora element de tall, que permet a l'usuari controlar la demanda del subministrament podent ésser gestionada de forma remota utilitzant comunicacions PLC.

Catàlegs:

- Comptadors multifunció d'energia elèctrica: es en

 

Eviteu sorpreses a la vostra Factura

on .

 • Garantiu que la vostra Bateria de condensadors compensi i mesuri igual que el vostre comptador de companyia.
 • Les vostres Bateries preparades per a futures penalitzacions sense necessitat de canviar d'equip (Estoc bateries)
 • Optimitzeu la vostra bateria de condensadors amb computer SMART III.

Val qualsevol bateria de condensadors?

on .

La instal·lació d'una bateria de condensadors és, en sí mateixa, un canvi en la instal·lació elèctrica; canvi que davant una mala elecció de la bateria de condensadors podria desestabilitzar el sistema per motiu d'harmònics.

 • Per què no totes les bateries per compensar reactiva serveixen igual? La importància del filtre de rebuig adequat.
 • La millora de l'eficiència energètica amb bateries de condensadors.
 • La importància de la freqüència de sintonització a les bateries de condensadors.
 • Els filtres de rebuig i el seu efecte en les instal·lacions.
 • Altres efectes de la sintonia de filtratge 
 • Conclusions per a la correcta elecció de les bateries de condensadors.
 

Cliqueu aquí per llegir l'article complet: Val qualsevol bateria de condensadors?

 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT