We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Notícies

Nou impuls a la mobilitat elèctrica amb Recargo i E.ON

on .

L'empresa energètica E.ON ha estat premiada en “Les 100 Millors Idees” per el projecte de recàrrega fotovoltaica de vehicles “Recargo”. El projecte és una col·laboració amb les empreses Urbaser i CIRCUTOR, i és el tercer any que E.ON rep aquest premi la mobilitat elèctrica.

El projecte és una solució innovadora a Europa, per gestionar les recàrregues de vehicles elèctrics d'empreses, fent servir com a font d'energia el sol en règim d'autoconsum instantani. Aquest projecte s'ha realitzat a les instal·lacions de Urbaser mitjançant la col·laboració tecnològica de CIRCUTOR.

Instalaciones del proyecto “Recargo” en la planta de Urbaser (Barcelona)

Imatge de les instal·lacions del projecte “Recargo” a la planta de Urbaser (Barcelona)

Òptims resultats de la recàrrega fotovoltaica.

La solució de recàrrega fotovoltaica suposa un estalvi de 3.200 euros l'any, obtenint una rendibilitat anual de la inversió del 4,5%, a més d'estalviar gairebé una tona d'emissions de CO2 l'any. Tot això suposa no només un estalvi econòmic, sinó una racionalització de l'ús energètic, una millor gestió operativa i un major respecte mediambiental.

Com és la solució tècnica de recàrrega de vehicles.

Per controlar la generació fotovoltaica i l'ús de l'energia, es van fer servir equips de mesura i control energètics (EDS i EDS 3G, analitzadors CVMs de CIRCUTOR). Un cop es recullen les mides, s'analitzen les dades i es supervisa mitjançant el programari de gestió energètica PowerStudio SCADA.

Informe de Energía con las energías generadas y consumidas
 L'Informe d'Energia presenta les energies generades i consumides pels diferents elements del sistema, indicant l'energia total generada o consumida durant períodes de temps específics.

El kit solar: solució d'autoconsum per a tot tipus d'instal·lacions.

Amb el desenvolupament de solucions modulars d'energia solar (kit solar d'autoconsum) CIRCUTOR posa a disposició de qui ho necessiti, una solució d'autoconsum instantani que aporta un estalvi energètic. Aquestes solucions estan especialment dissenyades per a instal·lacions petites i mitjanes, i estan disponibles mitjançant el canal comercial habitual. Inclouen, a més, els components necessaris per complir la normativa vigent en matèria d'instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum instantani.

Jornada dimensionat d'instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltàica
 Imatge de la segona jornada de dimensionat d'instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica a CIRCUTOR el passat 21 de març.

Degut al creixent interès per l'autoconsum instantani a Espanya, CIRCUTOR està oferint jornades informatives sobre autoconsum i formacions amb la finalitat de recolzar els tècnics i gestors de desenvolupament d'aquest tipus d'instal·lacions. Les dates de les jornades i formacions es poden consultar a  l'apartat corresponent del web de CIRCUTOR. Està disponible també la Guia de legalització de les instal·lacions d'autoconsum instantani. I també podeu contactar amb CIRCUTOR a l'email central@circutor.com.


 

També podeu seguir les nostres publicacions al Twitter de CIRCUTOR i a Linkedin.
Per a més informació i exemples sobre les instal·lacions d'autoconsum, podeu visitar aquí la nostra secció.

GENERA 2014: Autoconsum fotovoltaic i recàrrega de vehicles elèctrics

on .

CIRCUTOR serà present a GENERA 2014, Feria Internacional de Energia y Medio Ambiente, que es celebrarà els propers 6, 7 i 8 de maig a Feria de Madrid.

CIRCUTOR, empresa líder en Eficiència Energètica Elèctrica, presentarà a la fira els Kits d'autoconsum solar fotovoltaic amb injecció zero combinables amb solucions de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Diferents configuracions predefinides de sistemes compostos per mòduls fotovoltaics, estructures de fixació sobre coberta i en forma de marquesines per a aparcament, inversors de connexió a xarxa, proteccions elèctriques i control dinàmic de potència per aconseguir la injecció zero i facilitar la legalització del projecte a través del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió - ITC-BT40.

Estarem encantats d'atendre-us al pavelló 6 / estand 6C15.

Jornada Tècnica de GENERA 2014.

CIRCUTOR participa en la Jornada Tècnica de GENERA 2014 sobre "La tecnologia fotovoltàica com a vector de desenvolupament", el dimarts 6 de maig de 2014 a les 13:00 h, a la Sala N111-N112 de Feria de Madrid.

La participació de CIRCUTOR corre a càrrec de Pere Sòria, Responsable de l'àrea d'Energies Renovables, amb la presentació de: "La modulació de potència fotovoltàica, element clau de la integració solar en sistemes en illa".

Premeu aquí per obtenir més informació sobre la Jornada “La tecnologia fotovoltàica com a vector de desenvolupament”.


 Per a més informació i exemples sobre les instal·lacions d'autoconsum, podeu visitar aquí la nostra secció al respecte.

Consulteu la nostra Guia per a la legalització d'instal·lacions d'energia solar fotovoltàica en autoconsum sense injecció a xarxa de excedents.

CIRCUTOR Genera Madrid 2014

Jornada sobre instal·lacions d'autoconsum a Madrid

on .

Ja estan disponibles les ponències presentades durant la Jornada sobre instal·lacions solars d'autoconsum a la Comunitat de Madrid, celebrada el passat 10 d'abril de 2014.

CIRCUTOR va participar a la Jornada amb les següents ponències:

- AUTOCONSUM DIRECTE O DIFERIT. Eines per a la correcta selecció del sistema a instal·lar (Descarregar ponència)
 - AUTOCONSUM SOLAR FOTOVOLTAIC PER A LA RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS (Descarregar ponència)

Podeu descarregar totes les ponències de la Jornada, polsant el següent enllaç:
Ponències de Jornada sobre instal·lacions solars d'autoconsum a la Comunitat de Madrid


Per a més informació i exemples sobre les instal·lacions d'autoconsum, podeu visitar aquí la nostra secció.
 Consulteu la nostra Guia per a la legalització d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica en autoconsum sense injecció a xarxa d'excedents.

El Concentrador PLC PRIME i la clau del seu èxit

on .

Què suposa per a les distribuïdores elèctriques disposar d'un Concentrador PLC PRIME completament homologat? Quin Concentrador PLC PRIME ha superat amb més èxit les proves independents de l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE)?

En aquest article veurem com, a més de disposar d'una completa homologació, és clau obtenir els millors resultats en un conjunt de proves, realitzades per una entitat independent de màxim nivell com l'ITE. Aquestes proves a més estan enfocades als paràmetres que més interessen a les companyies distribuïdores: que el concentrador ofereixi la màxima disponibilitat dels comptadors, independentment de qui fabriqui els comptadors intel·ligents.

Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000

 

Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 de CIRCUTOR
 Completament homologat

Per què estem segurs de què el concentrador CIRCUTOR satisfarà totes les vostres necessitats?

 • Per els resultats a les proves STG-DG Test: 
  • Perquè el concentrador SGE-PLC1000 de CIRCUTOR ha estat ACREDITAT pel laboratori extern DNV-GL (KEMA): La trajectòria de DNV-GL el posiciona com a laboratori de referència i àmpliament reconegut dins la PRIME Alliance, consolidant-se com l'únic laboratori que realitza aquesta certificació.

 • Perquè per a CIRCUTOR, la FIABILITAT és un factor clau: El concentrador de CIRCUTOR ha estat el primer concentrador en superar els assaigs amb un 0% d'error en els tests. Oferim al mercat l'equip més robust i fiable, contrastat amb dades totalment externes a la nostra empresa (DNV-GL (KEMA).

 •  Pels resultats a les proves de l'ITE:
   
  • Perquè segons els resultats del test (ITE) CIRCUTOR ofereix el MILLOR CONCENTRADOR DEL MERCAT: El Concentrador SGE-PLC1000 ha estat sotmès recentment al test d'interoperabilitat (Prueba A) a l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE), la finalitat del qual és l'avaluació del seu comportament mitjançant la connexió de centenars de comptadors de diferents fabricants per obtenir, d'aquesta manera, un Benchmarking dels actuals concentradors disponibles en el mercat.

El concentrador PLC PRIME està completament homologat.

Amb l'homologació completa del concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 de CIRCUTOR les companyies distribuïdores, disposen d'un equip de màxima fiabilitat i segur a l'hora de recollir les dades i gestionar una xarxa de comptadors intel·ligents.

Aquest concentrador ha aconseguit totes les certificacions requerides per la PRIME Alliance, a més dels diferents assaigs especificats per les diferents companyies elèctriques.

El concentrador PLC PRIME ha superat les proves de conformitat STG-DC de IBERDROLA realitzat per DNV-GL (KEMA).

Què és el test STG-DC?

El test STG-DC és la prova que assegura la implantació del protocol de comunicacions entre el concentrador i el Sistema de TeleGestió (STG) que usi una companyia elèctrica.

En resum, la prova consisteix en simular un software de telegestió de companyia elèctrica, que realitza una sèrie de peticions al concentrador, i veure el comportament d'aquest concentrador.

interconexion-concentradorInterconnexió de concentrador amb xarxa de comptadors mitjançant PLC i sistemes STG.

Per això, a més d'estar completament homologat, CIRCUTOR ha estat el primer fabricant en superar les proves del test de conformitat STG-DC  per al seu concentrador SGE-PLC1000 amb tecnologia PLC PRIME per a la lectura i gestió de comptadors intel·ligents. Després d'un llarg procés d'homologació establert i normalitzat per IBERDROLA, podem estar orgullosos de comunicar la seva completa certificació per a aplicacions PLC PRIME.

Resum de l'informe del test de certificació de conformitat STG-DC d'IBERDROLA realitzat per DNV-GL (KEMA) al concentrador PLC PRIME de CIRCUTOR SGE-PLC1000.

test-certificacion

L'obtenció d'aquesta certificació per al Concentrador PRIME SGE-PLC1000 és un pas més a l'estandardització i interoperabilitat del sistema PRIME, present en un gran nombre de companyies de distribució d'energia d'àmbit nacional i internacional.

El concentrador PLC PRIME ha obtingut la màxima qualificació a la “prova A” realitzada per l'ITE.

L'assaig de l'ITE intenta reproduir les condicions reals d'una xarxa de distribució elèctrica amb centralitzacions de comptadors, longituds representatives de cablejat, diferents nivells d'atenuació i injecció de soroll atenuant.

Per a CIRCUTOR els resultats obtinguts han estat realment satisfactoris. Concretament en les dues categories més rellevants segons les companyies distribuïdores d'energia elèctrica:

 • SGE-PLC1000 ha aconseguit obtenir un índex del 100 % en topologia (la millor puntuació del Benchmarking), és a dir: els comptadors s'han mantingut sempre connectats al concentrador durant els dies d'assaig. Els resultats oficials realitzats per l'ITE queden detallats a la següent taula:

Topologia: Disponibilitat mitjana (Comptadors connectats) = 100% 

 disponibilidad-100

 • SGE PLC1000 ha aconseguit obtenir un índex de disponibilitat mitjana en el test de cicles llargs del 98,95% (>la millor puntuació del Benchmarking). El test de cicles llargs és un test de demanda contínua i repetitiva de corbes de càrrega dels comptadors connectats al concentrador. Els resultats oficials realitzats per l'ITE queden detallats a la següent taula:

Cicles llargs: Disponibilitat mitjana (Comptadors connectats) = 98,95%

disponibilidad-9895

Benchmarking comparativo de Concentradores PRIME

Resum de Benchmarking comparatiu de Concentradors PRIME mostrant les dues categories més rellevants per a les companyies elèctriques (Columna A: Concentrador PLC PRIME CIRCUTOR). Dades no rellevants eliminades per a una major claredat.

Altres certificacions obtingudes que completen el conjunt d'assaigs requerits per a l'homologació del concentrador són:

 • EN-50065, realitzat pel laboratori acreditat LABEIN. Referent a assaigs de transmissió de senyals per la xarxa elèctrica de baixa tensió a la banda de freqüències de 9-95 kHz (Banda A PRIME).
 • Test PRIME, realitzat per DNV-GL (KEMA). Assegura la interoperabilitat a nivell PRIME.
 • Assaigs mecànics, elèctrics i climàtics realitzats pels laboratoris acreditats APPLUS i LRIC.

Conclusions per a les distribuïdores i companyies elèctriques.

Per realitzar una correcta lectura de la xarxa de comptadors, qualsevol companyia distribuïdora i elèctrica, ha d'assegurar-se que els equips Concentradors PRIME disposin de:

 •  Una homologació completa per la PRIME Alliance.
 •  Els millors resultats en un conjunt de proves, realitzades per una entitat independent de màxim nivell.
 •  Que aquestes proves a més estiguin enfocades en els paràmetres que més interessen a les distribuïdores i companyies elèctriques: la màxima disponibilitat dels comptadors, independentment de qui fabriqui aquests comptadors intel·ligents.

Com hem vist en el present article, el Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 de CIRCUTOR compleix completament amb aquests requisits.

pdf Descarregar aquest article en format PDF

Marquesina solar per al concesionari BMW a Almería

on .

CIRCUTOR subministra una marquesina solar per a la recàrrega de vehicles elèctrics al concessionari BMW a Almeria.

PREMIUM Almeria (concessionari oficial BMW i MINI) i PROCONSULT, (Proyectos & Consulting Almería) inauguren les seves noves instal·lacions d'energia renovable.

CIRCUTOR ha participat en el projecte subministrant l'equip, una marquesina solar per a la recàrrega de vehicles elèctrics que, de forma intel·ligent, subministra energia neta al cotxe elèctric i a tot el concessionari BMW.

CIRCUTOR ofereix solucions adaptades a cada tipus d'aparcament. Poden funcionar de forma autònoma i permeten funcions específiques a través de programari adaptat a cada instal·lació. El sistema instal·lat té una potència total de 22 kWp i una producció estimada anual de 31.000 kWh que permetran als vehicles recórrer més de 150.000 km l'any i una reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera de més 10 Tones anuals.

La posada en funcionament dels sistemes d'eficiència energètica es farà el dia 30 de maig a les 19:30 h en el concessionari de Huércal d'Almeria. A l'esdeveniment, organitzat per BMW i PROCONSULT, assistiran entre d'altres el Sr. Ferran Gil, Gerent de CIRCUTOR i el Sr. Pere Sòria, Responsable de l'Àrea d'energies Renovables.


Per a més informació i exemples sobre les instal·lacions d'autoconsum, podeu visitar aquí la nostra secció al respecte.

Consulteu la nostra Guia per a la legalització d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica en autoconsum sense injecció a xarxa d'excedents.

II Jornada sobre Vehículos Eléctricos e Híbridos

II Jornada sobre Vehicles Elèctrics i Híbrids

on .

CIRCUTOR participarà en la II Jornada sobre Vehicles Elèctrics i Híbrids, que es farà els propers 19 i 20 de juny a Mèrida.

CIRCUTOR, expert en solucions per a la recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics, participarà en la II Jornada sobre Vehicles Elèctrics i Híbrids de Mèrida. La Jornada està organitzada per l'Agencia Extremeña de la energia i l'Ayuntamiento de Mérida.

Joan Pallisé Clofent, Responsable de la Divisió de Vehicle Elèctric de CIRCUTOR, desenvoluparà la presentació: "Equips, Sistemes i Aplicacions per a la recàrrega de Vehicles Elèctrics" el dia 19 de Juny.

Polseu aquí per obtenir més informació sobre la II Jornada sobre Vehicles Elèctrics i Híbrids.


Per a més informació i exemples sobre les aplicacions de recàrrega de vehicles elèctrics, podeu visitar la nostra secció.

Val qualsevol bateria de condensadors?

on .

La instal·lació d'una bateria de condensadors és, en sí mateixa, un canvi en la instal·lació elèctrica; canvi que davant una mala elecció de la bateria de condensadors podria desestabilitzar el sistema per motiu d'harmònics.

 • Per què no totes les bateries per compensar reactiva serveixen igual? La importància del filtre de rebuig adequat.
 • La millora de l'eficiència energètica amb bateries de condensadors.
 • La importància de la freqüència de sintonització a les bateries de condensadors.
 • Els filtres de rebuig i el seu efecte en les instal·lacions.
 • Altres efectes de la sintonia de filtratge 
 • Conclusions per a la correcta elecció de les bateries de condensadors.
 

Cliqueu aquí per llegir l'article complet: Val qualsevol bateria de condensadors?

 

INTERSOLAR 2014: Nou inversor per a autoconsum

on .

CIRCUTOR presentarà a Intersolar 2014 a Munic el seu nou inversor per a autoconsum amb gestió d'acumulació ISTG.

Del 4 al 6 de juny, CIRCUTOR exposarà al seu estand també la nova família de kits per a autoconsum amb injecció zero a la xarxa, així com, les pèrgoles fotovoltaiques per a aparcament i recàrrega de vehicle elèctric juntament amb altres innovacions de producte.

Estarem encantats d'atendre-vos a l'Estand 455 del Hall B3.

  Inversor con gestión de acumulación ISTG de CIRCUTOR  

 

 

Inversor amb gestió d'acumulació ISTG.

Els ISTG són una família d'inversors per a instal·lacions fotovoltaiques en autoconsum amb capacitat de gestionar la càrrega d'excedents energètics en bateries, així com la seva posterior descàrrega per alimentar càrregues quan la potència instantània del generador solar no és suficient.

Més informació: Inversor amb gestió d'acumulació

  

Per a més informació i exemples sobre les instal·lacions d'autoconsum, podeu visitar aquí la nostra secció.

Consulteu la nostra Guia per a la legalització d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica en autoconsum sense injecció a xarxa d'excedents.

 

Plan anti-reactiva: pagar menos en la factura eléctrica

Pla Anti-Reactiva a la Comunitat de Madrid amb CIRCUTOR

on .

La Comunitat de Madrid i CIRCUTOR realitzen aquesta campanya conjunta per ajudar els petits consumidors a ser més eficients energèticament amb un incentiu de fins a 100 €.

Mitjançant la instal·lació d'un equip adequat, el pla anti-reactiva tracta de mitigar un dels consums més comuns: l'energia reactiva. Amb això, l'abonat pot estalviar-se fins un 30% a la factura elèctrica.

Amb els quatre anys de garantia de CIRCUTOR, podreu amortitzar còmodament la vostra inversió.

No perdeu aquesta oportunitat. Obtingueu més informació i inscriviu-vos a:
www.planantireactiva.net

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT